Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

prof. John Lippitt

Published: 31.01.2024

Centrum pro etiku a katedra filosofie a religionistiky FF UPCE od ledna realizuje nový výzkumný projekt „Combatting Self-Righteousness: a Vice of the Digital Age“, pod vedením profesora Johna Lippitta, financovaný prostřednictvím prestižního grantu ERC CZ. Jedná se o jeden ze dvou projektů, které Univerzita Pardubice v tomto roce získala.

Tento interdisciplinární projekt bude těžit z bohatých odborných zkušeností hlavního řešitele, který je uznávaným světovým badatelem v oblasti etiky ctností, morální psychologie a myšlení Sørena Kierkegaarda. Vedle svého působení při Centru pro etiku na Univerzitě Pardubice si prof. Lippitt i nadále zachová afiliaci na Institute for Ethics and Society na Univerzitě Notre Dame, Australia.

Projekt je financován částkou 45 000 000 Kč z programu ERC CZ Advanced Grants (MŠMT) a bude realizován od ledna 2024 do konce roku 2028.

Abstrakt projektu:

Morální povýšenost má nakročeno k tomu, stát se hlavní neřestí digitálního věku. Rizika spojená s komnatami ozvěn a politickou polarizací pracují s mentalitou „my“ vs. „oni“, v níž „my“ odsuzujeme „je“ nejen jako chybující, ale jako nemorální. Avšak navzdory faktu, že zájem o zkoumání morálních a intelektuálních ctností a neřestí v rámci filosofie i jiných disciplín v posledních letech roste, morální povýšenost (ang. self-righteousness) zmiňují nanejvýš poznámky pod čarou. Projekt čerpá z morální filosofie a sociologie digitálních mediálních kultur, aby čelil této etické výzvě, která ohrožuje naši schopnost spolu žít s porozuměním a respektem vůči odlišným názorům. Hlavními cíli projektu jsou:

  • Rozvinout první podrobnou analýzu morální povýšenosti jako jedné z nejvýznačnějších neřestí digitálního věku, a to neřesti jak jednotlivců, tak skupin
  • Ukázat relevanci morální povýšenosti pro pochopení jevů jako je „komnata ozvěn“ či ty druhy hněvu, které přiživují polarizaci
  • Prozkoumat, jak lze neřest morální povýšenosti potírat, včetně návrhů k podporování proti ní působících ctností, jako je větší velkodušnost v rámci diskurzu, zaměřená na zmírnění společenských rozdělení.

Více informací viz zde.


ERC CZ
Cílem programu ERC CZ je podpora projektů tzv. „hraničního výzkumu“ (tj. projektů posunujících hranici poznání bez ohledu na tradiční členění) českých, mezinárodně uznávaných výzkumných pracovníků, které uspěly v hodnocení prováděném odbornými panely Evropské rady pro výzkum.