Shromáždění Akademické obce FF UPa

10. 6. 2014
Akademický senát
Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
 
 
 
POZVÁNKA
na
SHROMÁŽDĚNÍ
AKADEMICKÉ OBCE
FF UPa
 
které se bude konat
 
ve čtvrtek 19. června 2014 od 15:00 hodin
v přízemí - učebna 01038, budova EA (Studentská 84).
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Program shromáždění:    
 
  1. Výroční zpráva o činnosti FF UPa za rok 2013.
     přednese děkan FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
  1. Zpráva o hospodaření FF UPa za rok 2013.
     přednese děkan FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
  1. Vyhlášení vítěze soutěže o studentskou cenu děkana FF.
vyhlásí děkan FF prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

...

Helena Blehová
děkanát FF