Rektor udělil ceny akademikům a studentům Fakulty filozofické

14. 11. 2022

Rektor Univerzity Pardubice Libor Čapek u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva ocenil vědce, akademiky i celé týmy studentů. Mezi oceněnými měla své zástupce také Fakulta filozofická.

Cenu rektora za významnou odbornou monografii obdržel PhDr. Ladislav Vít, Ph.D., z Fakulty filozofické za knihu The Landcapes of W. H. Auden´s Interwar Poetry: Roots and Routes.

Tato vůbec první rozsáhlá publikace využívající básníkovy poetiky místa a jeho výjimečné vnímavosti vůči krajině vyšla v roce 2021 v prestižním zahraničním nakladatelství Routledge.

„Ceny rektora za odbornou monografii si nesmírně vážím. Vnímám ji jako symbolické završení veškerého úsilí, které jsem do práce na knize vložil. Zároveň je ocenění motivací pro další tvůrčí činnost. Rád bych v této souvislosti opětovně poděkoval Fakultě filozofické i Katedře anglistiky a amerikanistiky a své rodině za to, že mi celý projekt umožnily realizovat a dovést do zdárného konce,“ uvedl Ladislav Vít.

Cena rektora za společenskou angažovanost byla udělena Mgr. Kateřině Bláhové a skupině studentů a akademiků Fakulty filozofické za obětavou dobrovolnickou práci při lektorském vedení nízkoprahových kurzů českého jazyka pro válečné běžence z Ukrajiny. Cenu v zastoupení převzal Mgr. Ondřej Krása, Ph.D., který se na realizaci kurzů taktéž významně podílel.

Kateřina Bláhová popsala začátky kurzů takto: „Pro mě osobně byla tato zkušenost velmi cennou lekcí do života. Když jsme začínali učit první den, nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít. Lektoři se mezi sebou většinou neznali, ukrajinští studenti byli také jistě nervózní, co je čeká, ale po prvních deseti minutách stres opadl a věřím, že si v tu chvíli všichni začali užívat přítomného okamžiku. Nebylo to vždy lehké, já sama jsem učila několikrát týdně, stejně jako i další kolegové, kteří se ze všech sil snažili vyplnit rozvrh.”

Kurzy českého jazyka na úrovni A1 byly zahájeny v březnu roku 2022 a nepřetržitě probíhají až do dnešních dní. Přes půl roku se na výuce různou měrou nezištně podílelo čtyřicet studentů a řada pedagogů naší fakulty. Od července převzala výuku zkušená kyjevská bohemistka Natálie Šumlanská. Za dobu existence kurzů bylo uděleno téměř 200 certifikátů úspěšným absolventům.

„Zároveň mě velice překvapila ochota všech ukrajinských studentů, kteří k nám navzdory extrémně náročné životní situaci přišli, věnovali nám pozornost, smáli se na nás a byli vděčni za každý okamžik s námi. Ráda bych poděkovala všem kolegům, organizátorům a akademikům za skvěle odvedenou práci. Toto ocenění patří všem zúčastněním, a to i „našim Ukrajincům“, jelikož jejich laskavost a ochota motivovala každého z nás. Jsem velice vděčná, že jsem mohla být součástí tohoto projektu, a děkuji také paní Natalii Šumlanské, která se kurzů ujala během prázdnin a ochotně s nimi pokračuje až doteď,“ doplnila Kateřina Bláhová.


Foto: Milan Reinberk, Petr Špaček, Univerzita Pardubice; archiv oceněných

Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF UPCE