Doctoral Colloquia in History/Doktorandská kolokvia Historie

Uložit do kalendáře 15-02-2022 10:00 21-06-2022 12:00 Czech republic/Europe Doctoral Colloquia in History/Doktorandská kolokvia Historie We invite not only doctoral students to colloquia with our invited guests. Most of the activities will be in English and our guest, Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain), will work with you for most of the... hybridně: v EA 13022 i on-line
15. 02. - 21. 06. 2022 hybridně: v EA 13022 i on-line
doktorandská kolokvia
Ústav historických věd
centrum pro etiku
Katedra filosofie a religionistiky
UHV
Doktorandská kolokvia Historie

We invite not only doctoral students to colloquia with our invited guests. Most of the activities will be in English and our guest, Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. (Universitat Autònoma de Barcelona, Spain), will work with you for most of the semester. 

  • Colloquia are hybrid and you can join online. If you are interested in joining, contact doc. Jiří Kubes (jiri.kubes@upce.cz) and he will send you a link to a specific colloquium.

 

Zveme nejen doktorandy na kolokvia s našimi pozvanými hosty. Kolokvia probíhají hybridně a lze se připojit online. Většina akcí letního semestru 2022 bude probíhat v angličtině, kterými nás provede Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. (Universitat Autònoma de Barcelona, Španělsko). 

  • Kdo má zájem se přidat, nechť kontaktuje doc. Jiřího Kubeše (jiri.kubes@upce.cz) a bude mu zaslán odkaz na konkrétní kolokvium.

Summer semester program 2022 (standardly we meet at 10AM in EA 13022, Studentská street 84)

 

15 February: Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. – in English. <https://teams.microsoft.com/…2"}>

22 March: Darina Martykánová, Ph.D., Technokracie a demokracie: experti v politické a veřejné debatě (v historické perspektivě) – in Czech <https://teams.microsoft.com/…2"}>

29 March: Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. – in English <https://teams.microsoft.com/…2"}>

19 April: Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. – in English <https://teams.microsoft.com/…2"}>

26 April: at 1 or 2 PM at the University of Hradec Králové (V. Nejedlého 573/4), joint colloquium with prof. Therese Garstenauer from Vienna (https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/menschen/wissenschaftliche-mitarbeiterinnen/garstenauer-therese/) – in English

10 May: Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. – in English, <https://teams.microsoft.com/…2"}>

12 May, at 16:00, EA 11034: prof. Wojciech Iwańczak - Doktorandský miniseminář nejen pro doktorandy. <https://teams.microsoft.com/…2"}>

17 May: Violeta Ruiz Cuenca, Ph.D. – in English, <https://teams.microsoft.com/…2"}>

31 May: doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Poválečný vývoj KSČ ve světle studia v ruských archivech – in Czech, <https://teams.microsoft.com/…2"}>

14 June: doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D. (Institut mezinárodních studií FSV UK): Možnosti interpretace soudních dokumentů z první poloviny 20. století – in Czech, <https://teams.microsoft.com/…2"}>

21 June: presentation of Ph.D. works in progress: Dominika Kleinová and Barbora Kubátová (supervisor: prof. Lenderová), Eliška Valová (supervisor: doc. Macková) and Marie Jílková (supervisor: Zbyněk Vydra, Ph.D.) – in Czech

 

Vstup zdarma
Fakulta filozofická
doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.