Spisová a archivní služba

Studijní program:
B7105 - Historické vědy
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R053 - Spisová a archivní služba
Segment: Základní - SAS/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/1
KLKS/OPSP
Odborný písemný projev
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
UHV/DEKAR
Dějiny kancelářské a archivní služby
'Mgr. Renáta Růžičková'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/HIPAR
Historický proseminář
'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/KSYS1
Kancelářské systémy a spisová služba I
'Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/PALE1
Paleografie I
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/ISAS
Informatika ve spisové a archivní službě
'Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/KSYS2
Kancelářské systémy a spisová služba II *
'Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.'
UHV/KSYS1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/NAPR
Nauka o pramenech
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 LS/1
UHV/PALE2
Paleografie II *
'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
UHV/PALE1
5
0+0+2
Zk
 LS/1
UHV/PRAS1
Praxe ve spisové službě I
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
5
0+10+0
Zp
 LS/1
UHV/STRE
Dějiny středověku
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'PhDr. František Šebek', 'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
3+0+0
Zk
 LS/1
KCJ/HNA1P
Německý jazyk - CEFR A1+
'doc. Winfried Baumann, Dr.'
---
3
0+0+4
Zp
 ZS/2
UHV/DESP1
Dějiny správy I
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/HCHR
Historická chronologie *
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.'
UHV/PALE2
4
1+0+1
Zk
 ZS/2
UHV/KSYS3
Kancelářské systémy a spisová služba III *
'Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.'
UHV/KSYS2
5
0+0+2
Zk
 ZS/2
UHV/NOV1
Dějiny novověku I
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
3+0+0
Zp
 ZS/2
KCJ/HNA2
Německý jazyk - CEFR A2 *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/HNA1P
5
0+0+4
Zk
 LS/2
UHV/AR1
Archivnictví I
'Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/DESP2
Dějiny správy II *
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
UHV/DESP1
5
2+0+1
Zk
 LS/2
UHV/DIPL
Diplomatika *
'Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.'
UHV/HCHR
4
1+0+1
Zk
 LS/2
UHV/NOV2
Dějiny novověku II *
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
UHV/NOV1
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/PRAS2
Praxe v archivní službě II
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
5
0+10+0
Zp
 LS/2
UHV/BCPR
Bakalářská práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KCJ/PRAV
Základy práva
'JUDr. Eva Vaňková'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/AR2
Archivnictví II *
'Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D.'
UHV/AR1
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/DESP3
Dějiny správy III *
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
UHV/DESP2
5
2+0+1
Zp
 ZS/3
UHV/SBCP
Seminář k bakalářské práci
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
UHV/19ST
Dějiny 19. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/19STS
Dějiny 19. století - seminář
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/AR3
Archivnictví III *
'Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.'
UHV/AR2
5
0+0+2
Zk
 LS/3
UHV/DESP4
Dějiny správy IV *
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
UHV/DESP3
6
2+0+0
Zk
 LS/3
UHV/20ST
Dějiny 20. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 LS/3
UHV/20STS
Dějiny 20. století - seminář
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
1. Předmět HNA1P - studenti, kteří nemají základy německého jazyka, se přihlásí do začátečnického kursu NA1M. Na předmět HNA1P se budou moci zapsat jen studenti, kteří úspěšně složí vstupní test. 2. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Povinně volitelný - SAS/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/CMSR
Česká města ve středověku a raném novověku
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/HEGEN
Heraldika, genealogie
'PhDr. František Šebek'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
UHV/ITHIS
Informační technologie pro historiky
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.', 'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/NUMI
Numismatika, metrologie
'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
1+0+1
Zk
 LS/1
UHV/SFRAG
Sfragistika
'PhDr. František Šebek'
---
4
1+0+1
Zk
 LS/1
UHV/VKDEM
Vybrané kapitoly z dějin evropského malí
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/FILM1
Dějiny filmu I
'Mgr. Karolína Nafati'
---
2
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/FOTO
Dějiny fotografie
'Mgr. Jiří Zikmund'
---
2
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/HIGE
Základy historické geografie
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/LAT1
Latina I
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
UHV/MUZ1
Muzeologie I *
'PhDr. František Šebek'
UHV/PALE2, UHV/PVHI, UHV/UMUZ
2
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/REG1
Historická regionalistika I *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/HIPR
2
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/SHAS
Středověká hagiografie a svatost
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/FILM2
Dějiny filmu II *
'Mgr. Karolína Nafati'
UHV/FILM1
3
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/FPI
Fotografie v paměťových institucích
'Mgr. Jiří Zikmund'
---
2
1+0+1
Zk
 LS/2
UHV/LAT2
Latina II
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zk
 LS/2
UHV/MUZ2
Muzeologie II *
'PhDr. František Šebek'
UHV/MUZ1
2
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/NDCV
Náboženské dějiny českého venkova
'PhDr. Ladislav Nekvapil'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/2
UHV/REG2
Historická regionalistika II *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/REG1
5
1+0+1
Zk
 LS/2
UHV/DIGAR
Digitalizace v archivní praxi
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
1
0+3+0
Zp
 ZS/3
UHV/EPIKO
Epigrafika, kodikologie
'Mgr. Marcela Strouhalová'
---
4
1+0+1
Zk
 LS/3
UHV/PRA19
Prameny k dějinám 19. století
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
UHV/FPHI
Praktická fotografie pro historiky
'Mgr. Jiří Zikmund'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 9 kreditů z povinně volitelných předmětů. U dvoudílných kurzů je nutno absolvovat dva semestry. Pokud student z dvousemestrálního kursu absolvuje pouze jeden semestr, bude mu započítán pouze jako volitelný předmět (C). 2. Student se může účastnit odborných exkurzí dle nabídky katedry. Kredity lze získat v rámci bakalářského studia pouze za jednu exkurzi, na níž se aktivně podílel. Předpoklad pro aktivní účast upřesní vyučující organizující konkrétní exkurzi. V případě vyššího zájmu budou upřednostněni studenti s aktivním podílem. 4. Předmět OEXK se nevypisuje v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů ÚHV.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Dějiny správy
Teorie spisové a archivní služby