Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff
Studijní program:
B7105 - Historické vědy
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R035 - Kulturní dějiny
Segment: Elementární - KD/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/HNA1P
Německý jazyk - CEFR A1+
'doc. Winfried Baumann, Dr.'
---
3
0+0+4
Zp
 ZS/1
KLKS/OPSP
Odborný písemný projev
'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
KRE/DNA1
Dějiny náboženství I
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/PVHI
Pomocné vědy historické
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/PVHIS
Pomocné vědy historické - seminář
'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/STAR
Dějiny starověku
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
KCJ/HNA2
Německý jazyk - CEFR A2 *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/HNA1P
5
0+0+4
Zk
 LS/1
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/HIPR
Historický proseminář
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/KAZ1
Dějiny každodennosti I
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/STRE
Dějiny středověku
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'PhDr. František Šebek', 'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
3+0+0
Zk
 LS/1
UHV/STRES
Dějiny středověku - seminář
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/FILM1
Dějiny filmu I
'Mgr. Karolína Nafati'
---
2
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/FOTO
Dějiny fotografie
'Mgr. Jiří Zikmund'
---
2
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/NOV1
Dějiny novověku I
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
3+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/NOV1S
Dějiny novověku I - seminář
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/PRAX1
Katalogizační a evidenční programy pro m
'Mgr. Věra Doležalová'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/USKD1
Úvod do studia kulturních dějin I *
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
UHV/HIPR
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/FILM2
Dějiny filmu II *
'Mgr. Karolína Nafati'
UHV/FILM1
3
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/FPI
Fotografie v paměťových institucích
'Mgr. Jiří Zikmund'
---
2
1+0+1
Zk
 LS/2
UHV/KAZ2
Dějiny každodennosti II
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/NOV2
Dějiny novověku II *
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
UHV/NOV1
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/NOV2S
Dějiny novověku II - seminář *
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
UHV/NOV1S
3
0+0+2
Zp
 LS/2
UHV/PRAX2
Katalogizace sbírek VČM
'PhDr. František Šebek'
---
3
0+40+0
Zp
 LS/2
UHV/USKD2
Úvod do studia kulturních dějin II *
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
UHV/USKD1
3
1+0+1
Zk
 LS/2
UHV/BCPR
Bakalářská práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
UHV/EVU1
Evropská unie I
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/HIST
Historiografie
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
6
2+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/KAZ3
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. I
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/SBCP
Seminář k bakalářské práci
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
UHV/19ST
Dějiny 19. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/19STS
Dějiny 19. století - seminář
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/EVU2
Evropská unie II *
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
UHV/EVU1
5
2+0+0
Zk
 LS/3
UHV/KAZ4
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. II *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
UHV/KAZ3
4
2+0+0
Zk
 LS/3
UHV/20ST
Dějiny 20. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 LS/3
UHV/20STS
Dějiny 20. století - seminář
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
1. Předmět PVHI si studenti povinně zapisují v zimním semestru 1. ročníku, předmět HIPR v letním semestru 1. ročníku. 2. Předmět HNA1P - studenti, kteří nemají základy německého jazyka, se přihlásí do začátečnického kursu NA1M. Na předmět HNA1P se budou moci zapsat jen studenti, kteří úspěšně složí vstupní test. 3. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/CMSR
Česká města ve středověku a raném novověku
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DELA
Dějiny lázní
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/PROT
Protektorát Čechy a Morava a dom. odboj
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/UREL
Úvod do řecké literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KRE/DNA2
Dějiny náboženství II
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/DRASN
Úvod do studia doby římské a doby
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/ITHIS
Informační technologie pro historiky
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.', 'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/URIL
Úvod do římské literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/VKDEM
Vybrané kapitoly z dějin evropského malí
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/AMEH
Antisemitism in Modern European History
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/DSTRE
Dlouhý středověk?
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/FPHI
Praktická fotografie pro historiky
'Mgr. Jiří Zikmund'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/JIRPO
Jiří z Poděbrad
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/SDCV
Sociální dějiny českého venkova v raném
'Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/SHAS
Středověká hagiografie a svatost
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/SPAN2
Dějiny Španělska II.
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/AUKO
Aktivní účast na vědecké konferenci
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/DEMAR
Dějiny moderní architektury
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/LIDA
Lidová architektura - terénní invent.
'Mgr. Zuzana Vařeková'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/MHR
Modern History of Russia
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/NDCV
Náboženské dějiny českého venkova
'PhDr. Ladislav Nekvapil'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/2
UHV/NZBZ
Náboženský život a barokní zbožnost
'prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/OEXK
Odborná exkurze s aktivní účastí
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/PSHP
Příchod na svět v historické perspektivě
'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/30LV
Třicetiletá válka 1618-1648
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/HURE
Husitská revoluce
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/LAT3K
Latina 3: Čtení textů
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/3
UHV/ARIS
Aristokratické rezidence v čes. zemích
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
UHV/CZOD2
Čsl. zahraniční odboj za II. světové vál
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
UHV/DIGAR
Digitalizace v archivní praxi
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
1
0+3+0
Zp
 LS/3
UHV/KLARZ
Kláštery a řeholní život v čs. zemích
'prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
UHV/PATO
Dějiny sociální patologie a ochrany děts
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
UHV/PRA19
Prameny k dějinám 19. století
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
1. Studenti jsou povinni získat minimálně 18 kreditů z předmětů tohoto segmentu. 2. Student se může účastnit odborných exkurzí dle nabídky katedry. Kredity lze získat v rámci bakalářského studia pouze za jednu exkurzi, na níž se aktivně podílel. Předpoklad pro aktivní účast upřesní vyučující organizující konkrétní exkurzi. V případě vyššího zájmu budou upřednostněni studenti s aktivním podílem. 3. Předměty AUKO a OEXK se nevypisují v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů ÚHV.
Segment: Muzeologický - KD/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/DUM1
Dějiny umění I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DUM2
Dějiny umění II *
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
UHV/DUM1
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/ARCH
Základy archivnictví *
'Mgr. Renáta Růžičková', 'Mgr. Tereza Siglová, Ph.D.'
UHV/HIPR
4
2+0+2
Zk
 ZS/2
UHV/MUZ1
Muzeologie I *
'PhDr. František Šebek'
UHV/PALE2, UHV/PVHI, UHV/UMUZ
2
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/MUZ1S
Muzeologie I - seminář *
'PhDr. František Šebek'
UHV/PVHI
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/REG1
Historická regionalistika I *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/HIPR
2
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/MUZ2
Muzeologie II *
'PhDr. František Šebek'
UHV/MUZ1
2
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/MUZ2S
Muzeologie II - seminář *
'PhDr. František Šebek'
UHV/MUZ1, UHV/MUZ1S
2
0+0+2
Zp
 LS/2
UHV/REG2
Historická regionalistika II *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/REG1
5
1+0+1
Zk
 LS/2
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Historie a dějiny každodennosti
Muzeologie