Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R348 - Německý jazyk pro odbornou praxi
Segment: Komunikativní - NJOP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AKP1
Akademické psaní I
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
2
0+0+1
Zp
 ZS/1
KCJ/JNC1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+4+0
Zp
 ZS/1
KCJ/JNC2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+ *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+4+0
Zp
 LS/1
KCJ/KORN
Německá korespondence - CEFR B2+ *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
2
0+0+1
Zp
 LS/1
KCJ/PREN
Prezentační dovednosti *
'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/JNC3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+4+0
Zp
 ZS/2
KCJ/AKP2
Akademické psaní II *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/AKP1, KCJ/JNC1
2
0+0+1
Zp
 LS/2
KCJ/JNC4
Jazyková cvičení IV. *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC3
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KCJ/ZJZNJ
Zkouška jazykové způsobilosti - CEFR C1 *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
10
0+0+0
Zk
 ZS/3
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/OJHI1
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. I *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHO1
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJTU1
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. I *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KCJ/OJHI2
Odborný jazyk - německý jazyk v hist. II *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJHO2
Odborný jazyk - německý jazyk v hosp. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/OJTU2
Odborný jazyk - německý jazyk v tur. II *
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
0+0+2
Zk
 LS/2
Studenti jsou povinni zvolit si dva z následujících dvousemestrálních předmětů: Odborný jazyk - německý jazyk v hospodářství, Odborný jazyk - německý jazyk v historickém kontextu, Odborný jazyk - německý jazyk v turistickém ruchu.
Segment: Lingvistický - NJOP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/NEFO
Německá fonetika
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KCJ/STJN
Úvod do studia německého jazyka
'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zk
 ZS/1
KCJ/NJM
Současný německý jazyk - morfologie *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/LEXI
Lexikologie *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC1
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/NJS
Současný německý jazyk - syntax *
'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/NJM
4
1+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/AOT1
Analýza odborného textu I *
'doc. Winfried Baumann, Dr.'
KCJ/JNC2
3
2+0+0
Zp
 LS/2
KCJ/AOT2
Analýza odborného textu II *
'doc. Winfried Baumann, Dr.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/JNC3
4
0+0+2
Zk
 ZS/3
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/LIKN
Letní intenzivní kurz Nj *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.', 'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.', 'prof. Ingrid Hudabiunigg', 'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.', 'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/JNC1
3
0+0+14
Zp
 LS
 
Segment: Kulturní - NJOP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/UDLI
Úvod do literatury
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
---
4
1+0+2
Zk
 ZS/1
KCJ/DENZ
Dějiny německy mluvících zemí *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/JNC2
4
2+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSNE
Kulturní studia Německa *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 ZS/2
KCJ/KSRS
Kulturní studia Rakouska a Švýcarska *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC2
4
1+0+1
Zk
 LS/2
KCJ/NELI1
Literatura německy píšících autorů I *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/UDLI, KCJ/JNC2
4
1+0+2
Zk
 LS/2
KCJ/NELI2
Literatura německy píšících autorů II *
'prof. Ingrid Hudabiunigg'
KCJ/NELI1, KCJ/UDLI
4
1+0+2
Zk
 LS/3
KCJ/TOKU
Tolerance kulturních odlišností *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/KSNE, KCJ/JNC3
4
1+0+2
Zk
 LS/3
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/NPLI
Realismus, naturalismus a moderna *
'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/UDLI, KCJ/NELI1
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KCJ/SNLI
Současná německy psaná literatura *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/UDLI, KCJ/NELI1
3
0+0+2
Zp
 LS/3
 
Segment: Profesní A - NJOP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/CKO1
Český jazyk v komunikační praxi I
'Mgr. Dagmar Magincová'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KAA/TEPR
Úvod do teorie překladu
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
2
1+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/CKO2
Český jazyk v komunikační praxi II *
'Mgr. Dagmar Magincová'
KAA/CKO1, KLKS/CKO1
4
2+0+1
Zk
 LS/1
KCJ/PR1N
Překladatelský seminář I *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KAA/TEPR, KCJ/JNC1
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KCJ/PR2N
Překladatelský seminář II *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KCJ/PR1N
4
0+0+2
Zk
 ZS/2
KCJ/ZTLU
Základy tlumočení *
'PhDr. Helena Jaklová, Ph.D.'
KAA/TEPR, KAA/CKO2, KLKS/CKO2, KCJ/JNC2
3
0+0+2
Zp
 LS/2
 
Segment: Profesní B - NJOP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KEMCH/MARK
Marketing
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
2+0+1
Zk
 ZS/1
KEMCH/MANA
Management
'prof. Ing. Hana Lošťáková, CSc.'
---
4
1+0+2
Zk
 LS/1
KCJ/POAG
Podniková agenda *
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
KCJ/JNC2, KEMCH/MANA, KEMCH/MARK
2
0+0+2
Zp
 ZS/2
USSV/VESP
Úvod do veřejné správy
'Ing. Jan Fuka, Ph.D.'
---
4
2+0+1
Z, Zk
 ZS/3
KCJ/PRAV
Základy práva
'JUDr. Eva Vaňková'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/3
 
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/PUBR1
Public relations - komunikace s veř. I
'PhDr. Zuzana Nováková'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/1
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
KVV/KSOC
Kapitoly ze sociologie
'prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KVV/PSPR
Psychologie práce
'PhDr. Jana Křišťálová'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
 
Segment: Profesní C - NJOP/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/PRAN
Praxe
'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
---
7
0+4+0
Zp
 LS/2
KCJ/BCPR
Bakalářská práce *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.', 'Mgr. Lenka Matušková, Ph.D.'
KCJ/BCSE, KCJ/ZJZN, KCJ/ZJZNJ
10
0+0+0
Zp
 /3
KCJ/BCSE
Seminář k bakalářské práci *
'PhDr. Bianca Beníšková, Ph.D.'
KCJ/JNC4
3
0+0+2
Zp
 /3
KCJ/PRON
Projekt NJ *
'Mgr. Pavel Knápek, Ph.D.'
KCJ/PRAN
4
0+0+0
Zk
 ZS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Literatura a kulturní studia
Německý jazyk a analýza odborného textu