Slavistická studia zemí Evropské unie - Polština + Historie

Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R255 - Slavistická studia zemí Evropské unie (dvouoborové): Polština
Segment: Předměty společného základu SLA/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/SESL
Úvod do slavistiky
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 ZS/1
KLKS/SETN
Slovanská etnogeneze
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/SEMS
Semestrální studijní pobyt
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
5
0+0+0
Zp
 LS/2
KLKS/BCPR
Bakalářská práce
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.', 'Mgr. Marta Pató, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KLKS/SBCP
Seminář k bakalářské práci
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Předměty SETN a SESL si studenti povinně zapisují v 1. ročníku. 2. V rámci semestrálního studia na zahraniční univerzitě si studenti zapisují společensko-vědní předměty dle dohody mezi univerzitními pracovišti tak, aby rozsah výuky i způsob konečné klasifikace odpovídal 30 kreditům na Univerzitě Pardubice. 3. Student si zapisuje předměty Seminář k bakalářské práci a Bakalářskou práci v rámci dvouoborového studia pouze v jednom z oborů, ve kterém bude psát bakalářskou práci. 4. Kreditní body získané během semestrálního pobytu jsou na UPa uznány v plném rozsahu, a to tak, že 8 kreditů je uznáno jako povinně volitelné, ostatní jako volitelné. 5.Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Modul polský - SLA/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/POUV
Úvod do studia polštiny
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+4
Zp
 ZS/1
KLKS/POD1
Dějiny Polska I
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/POJ1
Polský jazyk I *
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
KLKS/POUV
3
0+0+4
Zk
 LS/1
KLKS/POSR
Současnost a reálie Polska
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zk
 LS/1
KLKS/POD2
Dějiny Polska II *
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
KLKS/POD1
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/POJC
Praktická jazyková cvičení
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/POJF
Polština ve struktuře a užívání *
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
KLKS/POJ1
4
0+0+4
Zk
 ZS/2
KLKS/POJ2
Polský jazyk II *
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
KLKS/POJ1
4
0+0+4
Zk
 ZS/2
KLKS/POJ3
Polský jazyk III *
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
KLKS/POJ2
4
0+0+4
Zk
 ZS/3
KLKS/PMOPP
Psaný a mluvený odborný projev v polštin
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+2
Z, Zk
 LS/3
KLKS/POJS
Jazykový seminář - polština
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/POKS
Polská kultura a společnost
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 LS/3
1. Pokud si student zvolí tento modul jako specializační, musí povinně absolvovat všechny uvedené předměty. 2. Předmět POUV si studenti povinně zapisují v 1. ročníku.
Segment: Předměty společné pro všechny moduly SLA/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/BLDB
Demografie Bulharska a Balkánu
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
KLKS/BLJV
Bulharsko-české jaz. a jazykověd. vztahy
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
KLKS/BLLI
Základy bulharské literatury I
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/CHOL1
Základy chorvatské literatury I
'Mgr. Anežka Kindlerová'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/POLI
Základy polské literatury I
'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/SLJS
Jihoslovansko-polské literární kontakty
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/SLLI
Základy slovinské literatury I
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
KLKS/BLLI2
Základy bulharské literatury II
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/BULKO
Konverzace v bulharštině
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/CHOL2
Základy chorvatské literatury II
'Mgr. Anežka Kindlerová'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/POPR
Polský pravopis
'Mgr. Piotr Pierścieniak'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KLKS/ZPL2
Základy polské literatury II
'doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/ZSL2
Základy slovinské literatury II
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/2
KLKS/ALTB
Analýza literárního textu (bulh. lit.)
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/ALTCH
Analýza literárního textu (chorv. lit.)
'Mgr. Anežka Kindlerová'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/ALTP
Analýza literárního textu (pol. lit.)
'doc. PhDr. Petr Poslední, CSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/ALTS
Analýza literárního textu (slov. lit.)
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/BLFL
Bulharský film a literatura
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/POKJ
Kultura polského jazyka
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/PRSEP
Překladatelský seminář - polština
'Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/TPSBB
Tvůrčí psaní v bulharštině
'Mgr. Sevdalina Veleva'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Každý student je povinen získat minimálně 18 kreditů, dvousemestrální kurzy musí být zapisovány jako celek. Přednostně si zapisuje povinně volitelné předměty, vztahující se k jeho základnímu jazykovému modulu.
Volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KLKS/BLSA
Bulharsko na Balkáně
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KLKS/PSLOF
Od Triglavu k Piranu-proměny slov. filmu
'Mgr. Aleš Kozár, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KLKS/BLKD
Kulturní dějiny Bulharska
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
KLKS/BLOR
Balkán - Orient (kulturní dialogy)
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KLKS/CEVBU
Češi v Bulharsku v letech 1878 - 1918
'Mgr. Emil Minčev'
---
3
2+0+0
Zp
 LS
KLKS/SKSL
Současný kánon slovanských literatur
'PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS
1. V průběhu jednoho semestru si student zapisuje nejvýše tři volitelné přednášky nebo semináře dle aktuální nabídky katedry. 2. Student se dle zájmu účastní odborných exkurzí, pořádaných katedrou (viz předmět OEXK v oboru "Historie"). Aktivní účast na exkurzi může být uznána v hodnotě 4 kreditních bodů 1x za studium. 3. Předměty AUKO a OEXK se nevypisují v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů KLKS. 4. Čeští a slovenští studenti si v rámci volitelných předmětů nezapisují češtinu pro cizince.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Kulturní dějiny a reálie Polska
Polský jazyk
 
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R021 - Historie (dvouoborové)
Segment: Předměty povinné HI/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/HIPR
Historický proseminář
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/STAR
Dějiny starověku
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/PVHI
Pomocné vědy historické
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/PVHIS
Pomocné vědy historické - seminář
'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/STRE
Dějiny středověku
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'PhDr. František Šebek', 'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
3+0+0
Zk
 LS/1
UHV/NOV1
Dějiny novověku I
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
3+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/19ST
Dějiny 19. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/NOV2
Dějiny novověku II *
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
UHV/NOV1
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/20ST
Dějiny 20. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/BCPR
Bakalářská práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
UHV/HIST
Historiografie
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
6
2+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/SBCP
Seminář k bakalářské práci
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Studentům oboru "Historie - Slavistická studia zemí Evropské unie", kteří ve IV. semestru odjíždějí na povinnou zahraniční stáž, mohou být zkoušky z předmětů NOV2, 20ST buď uznány na základě analogických předmětů, absolvovaných v zahraničí nad rámec studijní povinnosti oboru "Slavistická studia zemí Evropské unie", pokud byly zakončeny ústní zkouškou, nebo může student po návratu ze zahraniční stáže požádat o vykonání zkoušky za IV. semestr na základě samostudia doporučené odborné literatury. 2. Student si zapisuje předměty Seminář k bakalářské práci a Bakalářskou práci v rámci dvouoborového studia pouze v jednom z oborů, ve kterém bude psát bakalářskou práci. 3. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Předměty povinně volitelné HI/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/DNA1
Dějiny náboženství I
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/DELA
Dějiny lázní
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DIGAR
Digitalizace v archivní praxi
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
1
0+3+0
Zp
 ZS/1
UHV/DUM1
Dějiny umění I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/KKPI
Kapitoly z křesťanské a profánní ikonogr
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/LAT1
Latina I
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
UHV/UREL
Úvod do řecké literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KRE/DNA2
Dějiny náboženství II
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/DUM2
Dějiny umění II *
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
UHV/DUM1
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/ITHIS
Informační technologie pro historiky
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.', 'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/KAZ1
Dějiny každodennosti I
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/LAT2
Latina II
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zk
 LS/1
UHV/NDCV
Náboženské dějiny českého venkova
'PhDr. Ladislav Nekvapil'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/1
UHV/URIL
Úvod do římské literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/VKDEM
Vybrané kapitoly z dějin evropského malí
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/AMEH
Antisemitism in Modern European History
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/DSTRE
Dlouhý středověk?
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/EVU1
Evropská unie I
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/HIGE
Základy historické geografie
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/HURE
Husitská revoluce
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/JIRPO
Jiří z Poděbrad
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/PRA19
Prameny k dějinám 19. století
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/SDCV
Sociální dějiny českého venkova v raném
'Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/SHAS
Středověká hagiografie a svatost
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/AUKO
Aktivní účast na vědecké konferenci
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/EVU2
Evropská unie II *
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
UHV/EVU1
5
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/KAZ2
Dějiny každodennosti II
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/MHR
Modern History of Russia
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/OEXK
Odborná exkurze s aktivní účastí
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/KAZ3
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. I
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/LAT3K
Latina 3: Čtení textů
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/3
UHV/PROT
Protektorát Čechy a Morava a dom. odboj
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/ARIS
Aristokratické rezidence v čes. zemích
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
UHV/CZOD2
Čsl. zahraniční odboj za II. světové vál
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
1. Každý student si povinně zapisuje minimálně 20 kreditů, dvousemestrální kurzy musí být zapisovány jako celek. (Neplatí pro DNA1-2 a KAZ1-4). Pokud student z dvousemestrálního kursu absolvuje pouze 1 semestr, bude mu započítán pouze jako volitelný předmět (C). 2. V průběhu jednoho semestru si student zapisuje nejvýše tři volitelné přednášky nebo semináře dle aktuální nabídky katedry (viz stávající akreditované předměty jednooborového studia "Kulturní dějiny"). Stejná volitelná přednáška/seminář může být zapsána pouze jednou v průběhu studia. Jako volitelnou přednášku/seminář si může student v případě volné výukové kapacity zapsat i jiný předmět z rozvrhu ostatních studijních oborů. Student se dle zájmů účastní odborných exkurzí pořádaných katedrou. Aktivní účast na exkurzi může být uznána v hodnotě 4 kreditních bodů 1x za studium. 3. Předměty AUKO a OEXK se nevypisují v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů ÚHV.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Starší dějiny
Moderní dějiny