Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie

Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7310R334 - Anglický jazyk pro odbornou praxi (dvouoborové)
Segment: Komunikativní - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/JAC1
Jazyková cvičení I - CEFR B2
'Mgr. Lukáš Hambálek'
---
6
0+4+0
Zk
 ZS/1
KAA/JAC2
Jazyková cvičení II - CEFR B2+
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
---
6
0+4+0
Zk
 LS/1
KAA/JAC3
Jazyková cvičení III - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JAC1
6
0+4+0
Zk
 ZS/2
KAA/JAC4
Jazyková cvičení IV - CEFR C1 *
'Mgr. Lukáš Hambálek', 'Mgr. Marek Vít'
KAA/JAC2
10
0+4+0
Z, Zk
 LS/2
 
Segment: Literárně-kulturní - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/BRLI
Kapitoly z britské literatury *
'PhDr. Ladislav Vít, Ph.D.'
KAA/ULIA
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/KSA
Kulturní studia americká
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/2
KAA/AMLIT
Kapitoly z americké literatury *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.', 'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
KAA/ULIA
5
1+0+2
Zk
 LS/2
KAA/KSB
Kulturní studia britská
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.', 'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zk
 LS/3
 
Segment: Lingvistický - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/KOFA
Kontrastivní fonetika
'Mgr. Jaroslava Ivanová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KAA/GRA1
Kontrastivní gramatika I
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
---
5
1+0+2
Zk
 LS/1
KAA/GRA2
Kontrastivní gramatika II *
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
KAA/GRA1
5
1+0+2
Zp
 ZS/2
KAA/GRA3
Kontrastivní gramatika III *
'PhDr. Petra Huschová, Ph.D.'
KAA/GRA2
5
1+0+2
Zk
 LS/3
KAA/LEXA
Lexikologie *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA1, KAA/MFA2
3
1+0+1
Zk
 LS/3
 
Segment: Profesní - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/CKO1
Český jazyk v komunikační praxi I
'Mgr. Dagmar Magincová'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
KAA/TEPR
Úvod do teorie překladu
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
---
2
1+0+0
Zk
 ZS/1
KAA/CKO2
Český jazyk v komunikační praxi II *
'Mgr. Dagmar Magincová'
KAA/CKO1, KLKS/CKO1
4
2+0+1
Zk
 LS/1
KAA/PR1A
Překladatelský seminář I *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/TEPR
3
0+0+2
Zp
 LS/2
 
Segment: Obecný - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/BCPR
Bakalářská práce *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/BSCE, KAA/SCSE
10
0+0+0
Zp
 /3
KAA/BSCE
Seminář k bakalářské práci *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/JAC4
4
0+0+2
Zp
 ZS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Povinně volitelný - AJOP/Bc. (dvouobor)
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KAA/PREZ
Prezentační dovednosti
'Mgr. Marek Vít'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
KAA/DEAZ
Dějiny anglicky mluvících zemí
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/2
KAA/OJA1
Odborný anglický jazyk I - CEFR B2 *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC1, KAA/JCA1
3
0+2+0
Zp
 ZS/2
KAA/PR2A
Překladatelský seminář II *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/PR1A, KAA/JAC1
3
0+0+2
Zk
 ZS/2
KAA/KORA
Korespondence v angličtině - CEFR B2+ *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC2
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KAA/OJA2
Odborný anglický jazyk II - CEFR B2+ *
'Mgr. Lukáš Hambálek'
KAA/JAC1, KAA/JCA1, KAA/OJA1
3
0+2+0
Zp
 LS/2
KAA/KAMZ
Kinematografie anglicky mluvících zemí
'Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/SKLI
Skotská literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KAA/ZPSA
Písemný projev - CEFR B2
---
2
0+1+0
Zp
 ZS/3
KAA/AMKU
Americká kultura 20. století *
'doc. Šárka Bubíková, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/BRKU
Britská kultura 20. století *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/DIAN
Analýza diskurzu *
'PhDr. Šárka Ježková, Ph.D.'
KAA/GRA3, KAA/SYN2
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/KGMA
Kapitoly z gramatiky moderní angličtiny *
'PhDr. Zuzana Nádraská, Ph.D.'
KAA/GRA2, KAA/GRA3, KAA/GR3, KAA/SYN1
3
0+0+2
Zp
 LS/3
KAA/KPLI
Koloniální a postkoloniální literatura *
'prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc.'
KAA/ULIA
3
1+0+1
Zp
 LS/3
KAA/RLIT
Regionální literatura *
'Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.'
KAA/ULIA
3
0+0+2
Zp
 LS/3
Předměty BSCE, BCPR a ZPSA1 si povinně zapisují studenti, kteří budou psát bakalářskou práci v tomto oboru. Studenti si zapisují předměty B a C dle vlastního výběru do celkového počtu požadovaného počtu kreditů, v bakalářském studiu je nutné splnit 90 kreditních bodů.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Literatura a kulturní studia
Anglický jazyk a analýza odborného textu
 
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
6101R004 - Filozofie (dvouoborové)
Segment: Základní - FI/Bc. (dvouobor)
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/ETIKA
Etika
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
3
2+0+2
Z, Zk
 ZS/1
KFI/FILS1
Filozofický seminář I
'Ing. Jiří Hejduk, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KFI/FIL1
Filozofie I
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
KFI/FIPR
Filozofická propedeutika pro filozofy
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
5
2+0+1
Zk
 ZS/1
KFI/FPA1
Filozofická a pedagogická antropologie I
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
3
2+0+1
Z, Zk
 ZS/1
KFI/CFIL
Česká filozofie
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 LS/1
KFI/FIL2
Filozofie II
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 LS/1
KFI/FIVY1
Filozofie výchovy I
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/1
KFI/FIKO1
Filozofická komeniologie I
'PhDr. Věra Schifferová, CSc.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 ZS/2
KFI/FIVY2
Filozofie výchovy II
'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Zk
 ZS/2
KFI/KAFI1
Úvod do Kantovy filozofie I
'Mgr. Ondřej Sikora, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
KFI/FIL3
Filozofie III
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/2
KFI/HERM1
Hermeneutika I
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.'
---
5
2+0+2
Z, Zk
 LS/2
KFI/HIPH1
History of Philosophy I
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/2
KFI/BCPRF
Bakalářská práce
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
KFI/HIPH2
History of Philosophy II
'Mgr. Kamila Pacovská, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/MOFIF
Moderní a současná francouzská filozofie
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/SBCPF
Seminář k bakalářské práci
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
KFI/SOFI1
Současná filozofie
'prof. PhDr. Petr Horák, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
KFI/SOFI2
Současná filozofie II
'Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.'
---
3
2+0+1
Zp
 LS/3
Pokud si student nesplní předmět BCPRF v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Filozofická komeniologie a antropologie
Filozofie a dějiny filozofie
Filozofie výchovy