Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

default alt ff
Studijní program:
B7105 - Historické vědy
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R065 - Ochrana hmotných památek (dvouoborové)
Segment: Předměty povinné OHM/Bc.
Předměty povinné
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KFI/FIPRE
Filozofická propedeutika
'Mgr. Filip Grygar, Ph.D.', 'PhDr. Aleš Prázný, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/ARGE
Základy geodesie a terénní teorie
'PhDr. Jan Musil'
---
3
1+0+1
Zk
 ZS/1
UHV/ARP1
Archeologický proseminář I
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
2
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/ARUP
Úvod do pravěku
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/DUES1
Dějiny umění (Evropa a svět) I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DUMS
Proseminář dějin umění
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
2
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/HVPP
Historický vývoj, teorie a metody pam.
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/AOP1
Odborná praxe I - terénní arch. výzkum *
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
UHV/ARP1
2
0+2+0
Zp
 LS/1
UHV/APR1
Starší pravěk Evropy
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/DUES2
Dějiny umění (Evropa a svět) II
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/PHSK
Úvod do poznávání hmotné stav. kult.
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/1
UHV/APR2
Mladší pravěk Evropy *
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
UHV/APR1
3
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/ASE
Archeologie středověku
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
---
3
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/KDAR1
Kapitoly z dějin architektrury I
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
2
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/KHIS1
Konstrukce historických staveb 1
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/VKCZ1
Dějiny výtvarné kultury v Českých zem. I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
2
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/AMAN
Základy oborového managementu
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
---
2
0+0+1
Zp
 LS/2
UHV/ASP1
Specializační seminář I
'PhDr. Jan Frolík, CSc.', 'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.', 'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
2
0+0+2
Zp
 LS/2
UHV/KDAR2
Kapitoly z dějin architektury II
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Z, Zk
 LS/2
UHV/KHIS2
Konstrukce historických staveb 2 *
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
UHV/KHIS, UHV/KHIS1
3
2+0+0
Zp
 LS/2
UHV/UMUZ
Úvod do muzeologie
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+1
Zp
 LS/2
UHV/VKCZ2
Dějiny výtvarné kultury v Českých zem.II
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Z, Zk
 LS/2
UHV/BCPR
Bakalářská práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
UHV/ASP2
Specializační seminář II *
'PhDr. Jan Frolík, CSc.', 'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.', 'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
UHV/ASP1
2
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/SBCP
Seminář k bakalářské práci
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Student si zapisuje předměty Seminář k bakalářské práci a Bakalářskou práci v rámci dvouoborového studia pouze v jednom z oborů, ve kterém bude psát bakalářskou práci. 2. Předměty ARP1 a DUMS si studenti povinně zapisují v 1. ročníku. 3. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Segment: Předměty povinně volitelné OHM/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/AOP2
Odborná praxe - terénní arch. výzkum
'PhDr. Jan Frolík, CSc.'
---
2
0+2+0
Zp
 LS/2
UHV/ARP2
Archeologický proseminář II *
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
UHV/ARP1, UHV/ARUP
2
0+0+2
Zp
 LS/2
UHV/MOP2
Odborná praxe 2 - muzejní praxe
'PhDr. František Šebek'
---
2
0+2+0
Zp
 LS/2
UHV/POP2
Odborná praxe 2 - památkářská praxe
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
2
0+2+0
Zp
 LS/2
UHV/ASTA
Archeologie starověku
'PhDr. Jan Jílek, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ---
UHV/IKON1
Proseminář ikonografie I
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
2
1+0+1
Zp
 ---
UHV/IKON2
Proseminář ikonografie II
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
4
1+0+1
Zp
 ---
UHV/MUZS
Muzeologický seminář
'PhDr. František Šebek'
---
3
0+0+2
Zp
 ---
UHV/NUMI
Numismatika, metrologie
'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
1+0+1
Zk
 ---
UHV/REG1
Historická regionalistika I *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/HIPR
2
1+0+1
Zp
 ---
UHV/REG2
Historická regionalistika II *
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.'
UHV/REG1
5
1+0+1
Zk
 ---
UHV/VKDVK
Vybrané kapitoly z dějin výtvarné kult.
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
3
1+0+1
Zp
 ---
UHV/ARCH1
Archeologické památky a jejich inter. I
'PhDr. Jan Musil'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS
UHV/ZHUR
Základy historického urbanismu
'prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS
UHV/ARCH2
Archeologické památky a jejich inter. II *
'PhDr. Jan Musil'
UHV/ARCH1
5
2+0+0
Zk
 LS
Studenti jsou povinni získat minimálně 10 kreditů z předmětů tohoto segmentu. Dvousemestrální kursy musí být zapisovány jako celek. Povinně každý student musí v rámci p. v. předmětů absolvovat alespoň jednu ze tří volitelných praxí (terénní archeologický výzkum 2, památkářská praxe, muzejní praxe). Doporučené semestry jsou u povinně volitelných předmětů uvedeny z praktických důvodů pouze u praxí.
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Archeologie
Hmotné památky v muzejní teorii a praxi
 
Studijní program:
B7310 - Filologie
Kreditní limit:
180
Typ:
Bakalářský/Prezenční
Standardní doba studia: 3 roky
Studijní obor:
7105R021 - Historie (dvouoborové)
Segment: Předměty povinné HI/Bc.
Povinné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
UHV/HIPR
Historický proseminář
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
5
0+0+2
Zp
 ZS/1
UHV/STAR
Dějiny starověku
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
5
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/PVHI
Pomocné vědy historické
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/PVHIS
Pomocné vědy historické - seminář
'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/STRE
Dějiny středověku
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'PhDr. František Šebek', 'Mgr. Michal Téra, Ph.D.'
---
3
3+0+0
Zk
 LS/1
UHV/NOV1
Dějiny novověku I
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.', 'prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.'
---
4
3+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/19ST
Dějiny 19. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/NOV2
Dějiny novověku II *
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.', 'PhDr. Vítězslav Prchal, Ph.D.'
UHV/NOV1
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/20ST
Dějiny 20. století
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
3+0+0
Zk
 LS/2
UHV/BCPR
Bakalářská práce
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
10
0+0+0
Zp
 /3
UHV/HIST
Historiografie
'doc. Mgr. Pavel Marek, Ph.D.'
---
6
2+0+0
Zk
 ZS/3
UHV/SBCP
Seminář k bakalářské práci
---
4
0+0+1
Zp
 ZS/3
1. Studentům oboru "Historie - Slavistická studia zemí Evropské unie", kteří ve IV. semestru odjíždějí na povinnou zahraniční stáž, mohou být zkoušky z předmětů NOV2, 20ST buď uznány na základě analogických předmětů, absolvovaných v zahraničí nad rámec studijní povinnosti oboru "Slavistická studia zemí Evropské unie", pokud byly zakončeny ústní zkouškou, nebo může student po návratu ze zahraniční stáže požádat o vykonání zkoušky za IV. semestr na základě samostudia doporučené odborné literatury. 2. Student si zapisuje předměty Seminář k bakalářské práci a Bakalářskou práci v rámci dvouoborového studia pouze v jednom z oborů, ve kterém bude psát bakalářskou práci. 3. Pokud si student nesplní předmět BCPR v ZS a chce si jej zapsat v LS , musí požádat o zapsání studijní oddělení nebo IPC FF.
Povinně volitelné předměty - cizí jazyk
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KCJ/AB2
Anglický jazyk - CEFR B2
'Mgr. Lucie Ryšavá', 'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/FB1
Francouzský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Petr Stránský, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/NB1
Německý jazyk - CEFR B1
'PhDr. Jan Čapek, Ph.D.'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/RB1
Ruský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Hana Shánělová'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
KCJ/SB1
Španělský jazyk - CEFR B1
'Mgr. Věra Culková'
---
4
0+2+0
Zk
 ---
Během studia složí studenti zkoušku z cizího jazyka na výstupní úrovni: Aj - B2, ostatní jazyky - B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR). Kód předmětu si studenti zapisují dle zvoleného jazyka (AB2, NB1, FB1, SB1, RB1). V každém semestru je pro všechny jazyky vypisována speciální skupina bez rozvrhu, která je určena pro studenty, kteří se nechtějí účastnit výuky. Zkoušku na požadované úrovni složí ve zkouškovém období daného semestru.
Segment: Předměty povinně volitelné HI/Bc.
Povinně volitelné předměty
prac./
zkr. př.
předmět
Podmiňující
předměty
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč.
sem./roč.
KRE/DNA1
Dějiny náboženství I
'doc. ThDr. Ivan Štampach'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/1
UHV/DELA
Dějiny lázní
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/DIGAR
Digitalizace v archivní praxi
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
1
0+3+0
Zp
 ZS/1
UHV/DUM1
Dějiny umění I
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/1
UHV/KKPI
Kapitoly z křesťanské a profánní ikonogr
'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/1
UHV/LAT1
Latina I
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/1
UHV/UREL
Úvod do řecké literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/1
KRE/DNA2
Dějiny náboženství II
'Mgr. Zuzana Černá, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/DUM2
Dějiny umění II *
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý', 'doc. Mgr. Pavel Panoch, Ph.D.'
UHV/DUM1
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/ITHIS
Informační technologie pro historiky
'Mgr. Vladan Hanulík, Ph.D.', 'Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 LS/1
UHV/KAZ1
Dějiny každodennosti I
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/1
UHV/LAT2
Latina II
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.', 'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.', 'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zk
 LS/1
UHV/NDCV
Náboženské dějiny českého venkova
'PhDr. Ladislav Nekvapil'
---
3
1+0+1
Zp
 LS/1
UHV/URIL
Úvod do římské literatury
'Mgr. Hana Stoklasová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/VKDEM
Vybrané kapitoly z dějin evropského malí
'doc. PhDr. Vladimír Hrubý'
---
4
2+0+0
Zp
 LS/1
UHV/AMEH
Antisemitism in Modern European History
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 ZS/2
UHV/DSTRE
Dlouhý středověk?
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/EVU1
Evropská unie I
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/HIGE
Základy historické geografie
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/HURE
Husitská revoluce
'doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/JIRPO
Jiří z Poděbrad
'PhDr. František Šebek'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/PRA19
Prameny k dějinám 19. století
'doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/2
UHV/SDCV
Sociální dějiny českého venkova v raném
'Mgr. Šárka Nekvapil Jirásková'
---
3
1+0+1
Zp
 ZS/2
UHV/SHAS
Středověká hagiografie a svatost
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zp
 ZS/2
UHV/AUKO
Aktivní účast na vědecké konferenci
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/EVU2
Evropská unie II *
'Mgr. Dita Homolová, Ph.D.'
UHV/EVU1
5
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/KAZ2
Dějiny každodennosti II
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/MHR
Modern History of Russia
'Mgr. Zbyněk Vydra, Ph.D.'
---
4
2+0+0
Zk
 LS/2
UHV/OEXK
Odborná exkurze s aktivní účastí
'doc. PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.'
---
4
0+0+0
Zp
 LS/2
UHV/KAZ3
Dějiny každodennosti 19. a 20. stol. I
'Mgr. Martina Halířová, Ph.D.', 'prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 ZS/3
UHV/LAT3K
Latina 3: Čtení textů
'Mgr. Kateřina Ptáčková, Ph.D.'
---
3
0+2+0
Zp
 ZS/3
UHV/PROT
Protektorát Čechy a Morava a dom. odboj
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
0+0+2
Zp
 ZS/3
UHV/ARIS
Aristokratické rezidence v čes. zemích
'doc. Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
UHV/CZOD2
Čsl. zahraniční odboj za II. světové vál
'doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc.'
---
3
2+0+0
Zp
 LS/3
1. Každý student si povinně zapisuje minimálně 20 kreditů, dvousemestrální kurzy musí být zapisovány jako celek. (Neplatí pro DNA1-2 a KAZ1-4). Pokud student z dvousemestrálního kursu absolvuje pouze 1 semestr, bude mu započítán pouze jako volitelný předmět (C). 2. V průběhu jednoho semestru si student zapisuje nejvýše tři volitelné přednášky nebo semináře dle aktuální nabídky katedry (viz stávající akreditované předměty jednooborového studia "Kulturní dějiny"). Stejná volitelná přednáška/seminář může být zapsána pouze jednou v průběhu studia. Jako volitelnou přednášku/seminář si může student v případě volné výukové kapacity zapsat i jiný předmět z rozvrhu ostatních studijních oborů. Student se dle zájmů účastní odborných exkurzí pořádaných katedrou. Aktivní účast na exkurzi může být uznána v hodnotě 4 kreditních bodů 1x za studium. 3. Předměty AUKO a OEXK se nevypisují v době zápisů na začátku semestru, ale až v jeho průběhu podle stávajících možností. Přihlášení studenti budou pak zapsáni hromadně podle pokynů ÚHV.
 
Segment: Státní závěrečná zkouška
Povinné předměty
Starší dějiny
Moderní dějiny