Seznam zaměstnanců

Vedoucí katedry:

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D.
telefon +420 466 036 421
e-mail jaroslav.myslivec@upce.cz
budova G, kancelář 09 023

Zástupce vedoucího katedry:

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D.
telefon +420 466 036 772
e-mail marcela.ehlova@upce.cz
budova G, kancelář 09 018

Tajemník:
Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D.
telefon +420 466 036 772
e-mail adriana.sychrova@upce.cz
budova G, kancelář 09 018

Sekretářka:
Dagmar Čiháková
telefon +420 466 036 532

e-mail dagmar.cihakova@upce.cz
budova G, kancelář 05 007

Interní vyučující:  

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
telefon + 420 466 036 635
           + 420 466 036 552
e-mail karel.rydl@upce.cz
budova G, kancelář 09 013

doc. PhDr. Albín Škoviera, Ph.D.
telefon + 420 466 036 635
e-mail albin.skoviera@upce.cz
budova G, kancelář 09 013

PhDr. Jana Křišťálová
telefon +420 466 036 772
e-mail jana.kristalova@upce.cz
budova G, kancelář 09 018

Toho času na MD
PhDr. Mgr. Ilona Ďatko, Ph.D.
telefon +420 466 036 421
e-mail ilona.datko@upce.cz
budova G, kancelář 09 023

Paedr. Zdenka Šándorová, Ph.D.

telefon +420 466 036 306
e-mail zdenka.sandorova@upce.cz
budova G, kancelář 09 007

Mgr. Lucie Hájková
telefon +420 466 036 306
e-mail lucie.hajkova@upce.cz
budova G, kancelář 09 007

 

Externí vyučující:

Mgr. Irena Dojčánová

budova G, kancelář 09 007

telefon 466 036 306
e-mail  irena.dojcanova@ppp-pardubice.cz

 

Rozšířit fotografii: 
false