Katedra věd o výchově,
Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice

 

Historie

Vznik  Katedry  věd  o výchově spadá do poloviny  90. let 20. století,   kdy  doc.  PhDr. Věra  Poláčková, CSc., společně s  doc. PhDr. Karlem Rýdlem, CSc., založili v rámci tehdejšího Ústavu jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice, kabinet  humanitních věd.

Jejich tým rozšířila v roce 1998 Mgr. Ilona Moravcová, a následně PhDr. Věra Vrátná, PhDr. Matouš Řezníček a PhDr. Marta Kremličková, s pomocí nichž mohla být postupně rozšiřována výuka  pedagogických a psychologických disciplín pro jednotlivé  studijní obory,  a v roce 2000 otevřen samostatný studijní obor Jazyková a sociokulturní studia (pod vedením doc. Poláčkové).

Na začátku nového tisíciletí byl Ústav jazyků a humanitních studií transformován na  Fakultu humanitních studií a následně na Fakultu filozofickou. Do této doby spadá vznik samostatné Katedry  věd  o výchově (KVV),  pod vedením prof. PhDr. Karla Rýdla, CSc.

Tyto pozitivní organizační změny poskytly prostor jak pro příchod dalších spolupracovníků, a to Ing. Jaroslava Myslivce (2002) a Mgr. Adriany Sychrové (2004), tak i pro zahájení příprav vlastního bakalářského studijního oboru, který se podařilo akreditovat v roce  2005, s názvem Humanitní studia.

V akademickém  roce 2009/10 na místo vedoucí katedry nastoupila PhDr. Mgr. Ilona Moravcová, Ph.D. a pod garancí prof. Rýdla, byl  společně s týmem ostatních spolupracovníků KVV, otevřen navazující Mgr. studijní obor ve studijním programu Specializace v pedagogice, s názvem Resocializační pedagogika.

 

Současnost

Od roku 2010 dochází k plynulé, úspěšné stabilizaci katedry.  Na KVV zdárně fungují dva studijní obory: Humanitní studia (3 letý;  Bc. program) a Resocializační pedagogika (2 letý;  NMgr. program), oba v prezenční formě studia.  Od akademického roku 2010/11 je navíc zahájeno licenční specializované studium Doplňujícího pedagogického studia, které poskytuje absolventům úplného vysokoškolského vzdělání způsobilost k vyučování vybraných odborných předmětů na středních školách v České republice.

Tým katedry pod vedením dr. Myslivce je trvale zajištěn 8 kmenovými zaměstnanci. Počet všech studentů katedry se v obou oborech pohybuje kolem počtu 250 frekventantů.

Katedra je aktuálně zapojena do 4 vědecko-výzkumných programů (VpK, IN2, Bravo a GAČR). Rovněž vědecko- výzkumná a publikační činnost je v posledních 2 letech hodnocena vysoko.

Rozvojový plán KVV, definovaný v akademickém roce 2011/12, umožňuje díky ukončené konsolidaci a příznivému provozu pracoviště další rozšiřující záměry. Mezi ně patří návrh projektu doktorského studia (ve studijním programu Pedagogika) a připravený podklad základního vědeckého úkolu (v rámci GAČR). 

KVV v roce 2012 představuje unikátní, dynamicky se rozvíjející, stabilní a respektované pracoviště, poskytující širokou paletu odborných pedagogických, sociálních a psychologických zaměření, ve vlastních studijních programech.  Má uzavřenou dohodu o spolupráci s řadou českých, ale i zahraničních univerzitních pracovišť.

Vědecké zaměření pracovníků katedry

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - alternativní školství, dějiny pedagogiky, obecná pedagogika, srovnávací pedagogika, školský management, kvalita a evaluace ve vzdělávání.

PhDr. Mgr. Ilona Ďatko (Moravcová), Ph.D. - komparativní pedagogika, české školství v zahraničí, dějiny pedagogiky, resocializační pedagogika, obecná a pedagogická psychologie

Mgr. Adriana Sychrová, Ph.D. - sociální politika, sociální práce, sociální pedagogika.

Ing. Jaroslav Myslivec, Ph.D. - vizualizace vícerozměrných dat, informační technologie, statistika a metodologie pedagogického výzkumu.

PhDr. Marcela Ehlová, Ph.D. - sociální pedagogika, speciální pedagogika,  metodologie pedagogických věd.

PhDr. Jana Křišťálová - sociální psychologie, psychologie zdraví, psychologie práce, vývojová psychologie.