Do Auly slávy byla uvedena prof. Vladimíra Spilková

7. 12. 2020

Za celoživotní snahu o prosazení té nejkvalitnější učitelské přípravy byla do Auly slávy EDUína 2020 uvedena profesorka Vladimíra Spilková, která působí na katedře anglistiky a amerikanistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

V pondělí 30. listopadu se uskutečnilo slavnostní vyhlášení 8. ročníku ceny za inovace ve vzdělávání EDUína 2020. Na závěr večera byla do Auly slávy za celoživotní snahu o prosazení té nejkvalitnější učitelské přípravy uvedena prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc., renomovaná odbornice s bohatou pedagogickou praxí a rozsáhlou vědeckou a tvůrčí činností.

Paní profesorka zásadním způsobem posunula českou pedagogiku a způsob přípravy učitelů. Její cesta k učitelství nebyla přímočará, v mládí se věnovala sportu, a nebýt úrazu rok před maturitou, tak by s největší pravděpodobností zamířila na Fakultu tělesné výchovy sportu Univerzity Karlovy. Vzhledem k zájmu o práci s dětmi započala studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde následně zůstala a významně se podílela na porevoluční transformaci českého školství.

„Je-li moje profesní působení něčím výrazně charakteristické, pak je to snaha nebo touha podílet se na tom, aby české vzdělávání a české školství byly co nejkvalitnější. Aby nastupující generace byla vzdělaná, kriticky myslící a pokud možno mravná,“ uvedla prof. Spilková.

Osobnost paní profesorky je spojena i se spoluzaložením oboru Primární pedagogika, který se zabývá výukou dětí především ve věku 6–11 let. V roce 1994 paní profesorka založila na pražské pedagogické fakultě katedru primární pedagogiky a v jejím čele stála až do roku 2016. Nyní působí na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice na katedře anglistiky a amerikanistiky. Zároveň je expertkou v neziskové organizaci Učitel naživo, kde se snaží o praktickou proměnu propedeutické přípravy učitelů.

„Za každým excelentním učitelem vidím třídu plnou spokojených lidí, kteří se učí naplno a s radostí,“ vyzdvihla prof. Spilková.

Slova paní profesorky doplnil programový ředitel pořádající organizace EDUin Miroslav Hřebecký: „O tom, že je velmi aktivní a respektovanou osobností i v mezinárodním kontextu, svědčí její členství ve výborech mezinárodních konferencí a v radách profesních asociací. Je známa svým hlubokým celoživotním zaujetím pro obor a pro práci se studenty učitelství a učiteli z praxe, jakož i svým důrazem na podporu druhých lidí.“

Reformní koncepce vzdělávání učitelů pro první stupeň základní školy, se kterou paní profesorka přišla, se stala východiskem k transformaci celé kategorie vzdělávání učitelů ze všech pedagogických fakult v České republice. Prof. Spilková se řadí k nejvýznamnějším zástupcům české pedagogické vědy, má bohatou publikační činnost, včetně zahraničních periodik a monografií.


Cenu za dlouhodobý a systematický přínos vzdělávání každoročně uděluje a laureáty do Auly slávy uvádí informační centrum o vzdělávání EDUin, o. p. s. Mezi oceněnými osobnostmi jsou např. zakladatelka metodiky Respektovat a být respektován PhDr. Jana Nováčková, CSc., šéfredaktorka Učitelských listů prom. ped. Jana Hrubá, filosof a nadšený wikipedista prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc., didaktik matematiky prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., iniciátor kurzů Kritické myšlení v ČR PhDr. Ondřej Hausenblas., či emeritní ředitel brněnského Centra volného času Lužánky a propagátor neformálního vzdělávání Ing. Milan Appel.

 

Fotografie: Alice Hrubá, EDUin.