Volby do Akademického senátu UPCE

23. 11. 2022

Začátkem nového kalendářního roku skončí tříleté funkční období současného akademického senátu Univerzity Pardubice (AS UPCE), a proto si dovolujeme požádat členy akademické obce Fakulty filozofické, aby navrhli kandidáty do velkého senátu z řad akademických pracovníků a z řad studentů.

Mandát nových senátorů bude od 6. 1. 2023 až do 5. 1. 2026. Návrhy v písemné podobě – včetně písemného souhlasu kandidáta – mohou dílčí volební komisi podávat všichni členové akademické obce - studenti i akademici.

  • Studenti navrhují 2 senátory z řad studentů
  • Akademici navrhují 4 senátory z řad akademickcýh pracovníků

Jak nominovat?

  1. Urči, kdo by měl být studentským senátorem
  2. Vyplň formulář a nech ho studentem podepsat
  3. návrh odevzdej na sekretariátu KAA, KVV, nebo ÚHV

Návrhové formuláře lze stáhnout níže, jsou také k dispozici na příslušných sekretariátech (KAA, KVV, ÚHV).


Uzávěrka přijímání návrhů: 25. 11. 2022  ve 12:00 hod.

Představení kandidátů:
pondělí 5. prosince 2022 od 13:30 – budova EB, učebna 01012

Termíny voleb:
Volby proběhnou elektronicky od středy 7. prosince 2022 8:00 do pátku 9. prosince 2022 22:00.


Dílčí volební komise:

  1. Mgr. Lukáš Hambálek, budova EA, kancelář 13034 nebo sekretariát KAA (budova EA 13. patro)
  2. Mgr. Lucie Hájková, budova G, kancelář 09 007 nebo sekretariát KVV (budova G, 10. patro)
  3. Mgr. Diana Kalášková, KFR