Prohlídka Pernštejnské rezidence

Uložit do kalendáře 29-12-2022 15:00 29-12-2022 17:00 Czech republic/Europe Prohlídka Pernštejnské rezidence Srdečně vás zveme na prohlídky, které povedou naši historici na Zámku Pardubice.       Další mimořádná prohlídka Pernštejnské rezidence, tentokrát s historikem Petrem Vorlem, se bude konat 29.... Zámek Pardubice
29. 12. 2022 Zámek Pardubice
UHV
Prohlídky Pernštejnské rezidence

Srdečně vás zveme na prohlídky, které povedou naši historici na Zámku Pardubice.

 

 

 

Další mimořádná prohlídka Pernštejnské rezidence, tentokrát s historikem Petrem Vorlem, se bude konat 29. prosince od 15 hodin.

Vydejte se do časů pozdní gotiky a rané renesance v atmosféře večerních zámeckých prostor! Tehdy pardubický zámek a okolní město sloužily jako hlavní rezidence nejbohatšího šlechtického rodu v Čechách a na Moravě – pánů z Pernštejna. Během sedmi desetiletí (1491–1560) se na pardubickém zámku vystřídaly tři generace pernštejnského rodu. Zámek procházel zásadními přestavbami, kterými se zdokonalovaly dvě jeho základní funkce: byl pohodlným reprezentačním sídlem nejbohatší šlechtické rodiny a zároveň sloužil i jako nedobytná pevnost. Tyto dvě role pardubický zámek spojuje v ojediněle dochované dokonalosti.

Prohlídka začíná na pokladně Zámku Pardubice, vstupenky je možné zakoupit online.


Zámecké valy: pevnostní unikát evropského stavitelství, to bylo téma speciální prohlídky, která se odehrála v sobotu 26. listopadu od 15 hodin na Zámku Pardubice. Zaměřila se na jedinečné opevnění zámku a jeho kdysi slavnou zbrojnici v rámci nového zámeckého okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách. Vedl ji historik Vítězslav Prchal, který se vojenství za Pernštejnů věnuje dlouhodobě a je jedním z autorů okruhu.

Pardubický zámek je vzácným dokladem pevnostního stavitelství z doby před půl tisíciletím. „Tehdy se naši předkové potýkali se složitým problémem: Jak se chránit před stále dokonalejším dělostřelectvem, schopným pobořit i silné kamenné hradby? Řešením byly mohutné zpevněné sypané zemní valy s nárožními rondely, obehnané hradbou na úpatí a vodním příkopem. A v Pardubicích se tento obranný systém dochoval v původní podobě jako jediný ve střední Evropě,“ vysvětluje Vítězslav Prchal historik Ústavu historických věd, Fakulty filozofické Univerzity Pardubice.

Část prohlídkového okruhu věnovaná opevnění je umístěná v přechodu ze zámku na valy. Návštěvníci se během prohlídky ale  také dozvěděli mnohé o skvěle vybavené zbrojnici Pernštejnů, jejíž velkolepost dokládají soupisy vybavení z doby, kdy se ji majitelé snažili rozprodat. Výklad poodhalil i historii samotného pernštejnského sídla jako pevnosti. Součástí byla i procházka po zámeckých valech.

 

 

Prohlídky Pernštejnské rezidence
Prohlídky Pernštejnské rezidence
Prohlídky Pernštejnské rezidence
Prohlídky Pernštejnské rezidence
Prohlídky Pernštejnské rezidence
Prohlídky Pernštejnské rezidence
ÚHV
​prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.