Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.

2004 (Prof.) - profesorské řízení na UP Olomouc

1999 (Doc.) - habilitační řízení na FF UK Praha

1994 (CSc.) - externí vědecká aspirantura na HÚ AV ČR Praha

1988 (PhDr.) - rigorózní žízení na FF UK Praha

1986 - absolutorium FF UK Praha, učitelský obor historie-ruský jazyk (1981-1986)

1981 - absolutorium Gymnasium Přelouč (1977-1981)

true
 • Ruský jazyk - (C1 - státní závěrečná zkouška)
 • Anglický jazyk (B2)
 • Německý jazyk (B1)
 • Polský jazyk - pasivní znalost
 • Italský jazyk - pasivní znalost
true

2021

 • Plaketa rektora Univerzity Pardubice za mimořádné aktivity v oblasti vědy a tvůrčích činností a dlouhodobý přínos rozvoji historických věd a oborové historické komunity v České republice i v zahraničí
 • Volba za člena vědecké rady Akademie věd České republiky

2019

 • Palackého medaile Akademie věd ČR za zásluhy v oboru historie
 • Oborová medaile „Za zásluhy o numismatiku“ ČNS  (OB MERITA EIUS DE NUMISMATICA)

2017

 • Cena ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

2014

 • Cena rektora Univerzity Pardubice za vědeckou monografii

2012

 • Zakládající člen česko-americké vědecké společnosti The Comenius Academic Club, New York

2011

 • Volba za člena Učené společnosti České republiky
 • Volba za člena česko-německé vědecké společnosti Collegium Carolinum, München
 • Volba předsedou Českého národního komitétu historiků (dosud)

2005

 • Volba předsedou celostátního výboru Sdružení historiků České republiky (dvě volební období 2005-2011)

2000

 • Cena E.E.Kische za dílo Páni z Pernštejna: Vzestup a pád rodu zubří hlavy v dějinách Čech a Moravy
true

od 2020       profesor historie na plný úvazek, Univerzita Pardubice, FF

2015-2020   prorektor pro rozvoj  a pro vědu a tvůrčí činnost Univerzity Pardubice

2007-2015   děkan, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

2006-2007    proděkan pro vědu, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

2000-2006    vedoucí Katedry historických věd, Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

1994-2008    externí vyučující na Fakultě filosofické University Karlovy

od 2000        externě ve Východočeském museu v Pardubicích, správce num. sbírky

1987-1988    základní vojenská služba (TP Čáslav)

1986-2000    Východočeské museum v Pardubicích, historik a numismatik

true

2017-2022

 • předseda hodnotícího panelu pro všechny humanitní vědy (6_Humanities) v rámci celostátního hodnocení RVVI (Metodika17+)

2015

 • IPN Metodika, projekt MŠMT, garant hodnocení oboru „Historie“

2014-2017

 • předseda Oborového verifikačního a hodnotícího panelu Společenská a humanitní vědy (a) v rámci celostátního hodnocení RVVI (Metodika13+)

2010-2011

 • předseda hodnotícího panelu III. vědní oblasti (společenské a humanitní vědy) v rámci periodické evaluace vědeckých ústavů AV ČR

2005-2014

 • člen oborového panelu „Historie“ GA ČR

2000-2003

 • člen oborového panelu „Společenské vědy“ GA AV ČR
true

Aktuální:

2022-2024 „Zadlužení panovníka a státní bankrot roku 1615 v Království českém (Hospodářské souvislosti zahájení „české války“ roku 1618)“, grantový projekt GA ČR

Úspěšně ukončené:

2012-2015 „Válka knížat v říši a české země 1546-1555“ (grantový projekt GA ČR, IKP  GA405/12/1000)

2007-2009 „Stříbro v peněžním oběhu Evropy v 16. - 17. století“ (grantový projekt GA ČR, IKP 404/07/0200)

2006-2011 „Mince a jejich nálezy v českých zemích jako pramenný zdroj výzkumu měnové integrace Evropy na počátku raného novověku“, (grantový projekt MKČR, IKP  DE06P04OMG007)

2003-2005 „Peněžní oběh ve střední Evropě na počátku raného novověku - Pokusy o zavedení společné měny jako projev politické kultury 16. století“ (grantový projekt GA ČR, IKP GA 404/03/1057)

2002-2004 "Říšské sněmy a jejich vliv na historický vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618“ (grantový projekt GA ČR, IKP GA 404/02/0240)

2001-2004 "České žetony do 20. století" (grantový projekt Ministerstva kultury ČR, IKP RK01P03OMG029)

1998-2000 "Rezidenční města české a moravské aristokracie v 15.-17.století", projekt Grantové agentury ČR (IKP GA 404/98/1618)

1997-1999 "Peníze v Čechách v 16.století (libreto muzejní expozice)", grantový projekt Ministerstva kultury ČR  (IKP KZ97PO10MG004)

1996-1998 "Stavovský odboj roku 1547 - První krize habsburské monarchie (vědecká konference)" grantový projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (IKP PR96380 a PG97308)

1995-1996 „Česká a moravská aristokracie v polovině 16. století (edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551)“, grantový projekt GAČR

Neúspěšně ukončené:

žádný

true

2021

 • Petr VOREL, Secret papal accountant Pietro Giovanni Aleotti (cca 1480 – 1563), Accounting [in] History - Accounting History Review Annual Conference, Edge Hill University Business School (GB), 24-25 June 2021
 • Petr VOREL, Przyjaźń na przekór różnicom społecznym, religijnym i majątkowym (Wilhelm z Pernštejna i biskup Jan Filipec na przełomie XV i XVI w.), Człowiek w niewoli uczuć (Przyjaźń, miłość, nienawiść w Czechach i w Polsce w średniowieczu i wczesnej epoce nowożytnej), Racibórz, 28. září 2021
 • Petr VOREL, Emperor´s Insolvency and the Economic causes of Beginning of the "Bohemian War" in 1618, Praha (Comenius Academic Club – konference), Praha 15. 11. 2021

2020

 • Petr Vorel, The volume and organization of silver supply to the papal mint in Rome in 1643–1644, BULLION TRADE IN MEDIEVAL AND EARLY MODERN EUROPE, 3rd Prague conference in economic history, 15 – 16 October 2020

2019

 • Petr Vorel, Я. А. Коменский на чехословацких и чешских денежных знаках XX века, referát na mezinárodní vědecké konferenci THE GREAT CZECH EDUCATOR JAN AMOS KOMENSKY: A CLASSIC AND MODERN APPROACH TO EDUCATION, Baku (Azerbajdžán), 4. dubna 2019
 • Petr Vorel, Wages of mercenaries, commanders and generals during the 1546-1547 Schmalkaldic War (Comparison of the wage level of the Habsburg Empire, Imperial Estates, Bohemian Estates and Pope Paul III.), referát na 9th Annual RefoRC Conference on Early Modern Christianity, Session 4, Bologna (Itálie), 16. května 2019
 • Petr Vorel, The Schmalkaldic League’s Coin Production Activity in Germany during the 1540s, referát na mezinárodní vědecké konferenci Numismatica centroeuropaea IV, Kremnica (Slovensko), 25. září 2019

2018

 • Petr Vorel, Чешская налоговая реформа 1615 года и экономический фон начала «чешской войны» (1618 г.), mezinárodní vědecká konference „Три даты трагического пятидесятилетия Европы (1598 – 1618 – 1648): Россия и Запад в годы смуты, религиозных конфликтов и Тридсатилетней войны“, Москва, Moskva (Rusko) 19. září 2018
 • Petr Vorel, Instytucje kościelne na ziemiach czeskich i w Polsce jako emitenci monet w XVI – XVII wieku, vědecká konference, Kraków, Polsko, 9. října 2018
 • Petr Vorel, Polska moneta trzygroszowa w europejskim obiegu pieniężnym na przełomie XVI i XVII wieku, mezinárodní konference Česko-polské monetární vztahy od středověku do současnosti, Kutná Hora 8. listopadu 2018

2017

 • Petr Vorel, Conditions for Integration of Central Europe at the End of the Middle Ages (1356-1495), vědecká konference „Integration, Disintegration and Consolidation in the History of Central Europe“, 5th Annual Conference of The Comenius Academic Club, New York, USA, 25. června 2017

2016

 • Petr Vorel, Podwójny ślub księżniczek habsburskich na Sejmie Rzeszy w Ratyzbonie w 1546 roku (Córki królewskie jako narzędzie politycznej dyplomacji drugiej ćwierci XVI wieku), Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wceszej epoce nowożytnej, Bielsko-Biała; Polsko, 10. 10. 2016

2015

 • Petr Vorel, The Importance of the Bohemian Reformation for the Political Culture of Central Europe from the 15th to the 17th century, III-rd Congress of Comenius Academic Club, New York, USA, 20. 6. 2015
 • Petr Vorel, The consequences of the Schmalkaldic War  (1546-1547) in regard to the modification of the tax system in the Kingdom of Bohemia, World Economic History  Congressm Kjóto, Japonsko, srpen 2015
 • Petr Vorel, The activities of the Roman Mint at the end of the pontificate of Urban VIII. and rolling of the papal gold, silver and copper coins during the years 1634-1644, XV Congresso Internazionale di Numismatica, Taormina, Itálie, září 2015

2014

 • Petr Vorel, Symbole polityczne na monetach Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w połowie XVI wieku, referát na mezinárodní numismatické konferenci, Augustów, Polsko, 4.-7. června 2014
 • Petr Vorel, Elita polityczna i jej komunikacja   z innymi warstwami społecznymi  w Czechach w dobie  powstania stanowego  w 1547 roku, referát na mezinárodní konferenci „Elity i masy w społeczeństwach  Czech i Polski w średniowieczu   i wczesnych czasach nowożytnych”, Janowiec nad Wisłą, Polsko, 7. října 2014

2013

 • Petr Vorel, Depiction of J. A. Comenius on Czechoslovak and Czech legal tender of the 20th Century, 2nd Annual Conference of the The Comenius Academic Club,  New York,  USA, 29. 6. 2013
 • Petr Vorel, Millenial Heritage of Czech Currency, úvodní přednáška na vernisáži mé autorské výstavy, New York City -  Bohemian National Hall, New York, USA, June, červen 2013
 • Petr Vorel, Millenial Heritage of Czech Currency, úvodní přednáška na vernisáži mé autorské výstavy, La Grange – Texas (USA), říjen 2013

2012

 • Petr VOREL, European merchant trading firms and the export of the precious metals from the Kingdom of Bohemia during the 16th century, XVIth World Economic History Congress, Stellenbosch University, Session 57: Mercantilism and Accounting Records: Comparative analysis of the periphery-core structure and its impacts on indigenous market places, Stellenbosch (South Africa), Jihoafrická republika, 10. 7. 2012
 • Petr VOREL, Polska i książęta śląscy w okresie wojny szmalkaldzkiej w cesarstwie w latach 1546-1547, konference pořádaná PAN, Kamień Ślaski, Polsko, 25. září 2012

2011

 • (toho roku v zahraničí žádná konference, jen domácí)

2010

 • Petr Vorel, Trade and Civilisation, úvorní referát na mnou organizované sekce, Světový kongres historických věd, Amsterdam, Nizozemí 25. 8. 2010
 • Petr Vorel, Zwycięzcy i pokonani w walce o spłatę długów władcy w Czechach w 1615 roku, Lubostroń, Polsko, 28. 9, 2010

2009

 • Petr Vorel, The Czech Roots of the American Dollar, 2009 Regional SVU Conference, Texas University, College Station (USA), 6. června 2009
 • Petr Vorel, The comparison of function of Bohemian and Polish current coins in monetary circulation abroad in 16th and 17th centuries, XVth WEHC Utrecht,  Session P3 - Money as commodity, University of Utrecht, Utrecht (Nizozemí) 4. srpna 2009
 • Petr Vorel, The political context of the Origin and the Exportation of Thaler-coins from Joachimsthal in the first Half of the 16th Century, The XIV International Numismatic Congress, Glasgow (GB - Skotsko), 2. září 2009, University of Glasgow
 • Petr Vorel, Monety Hrabstwa Kłodzkiego, Polsko – czeska konferencja naukowa   „Hrabstwo Kłodzkie na tle historii  regionu  i Europy Środkowej”, Kladsko, Polsko, 16. 10. 2009

2008

 • Petr Vorel, Landes- und Regionalgeschichte in der Tschechischen Republik, zvaná přednáška v předvečer 47. sjezdu německých historiků: Abend der Regionalgeschichte, Dresden, Německo, 1. 10. 2008
 • Petr Vorel, Die Länder der Böhmischen Krone und das Heilige Römische Reich  in der Frühen Neuzeit, referát na 47. sjezdu německých historiků v rámci sekce "Neue tschechische Interpretationen  der Fragen des tschechisch-deutschen Zusammenlebens", Dresden, Německo, 2. 10. 2008

2007

 • Petr Vorel, Problemy rodzinne i finansowe Piastów Ciesiňskich w połowie XVI wieku, mezinárodní vědecká konference, Brzeg, Polsko, 7.12.2007

2006

 • (toho roku v zahraničí žádná konference, jen domácí)

2005

 • Petr Vorel, Imperial Monetary Systems 1524-1559 as a Manifestation of the Political Culture of the Early Modern Period in Central Europe, referát v rámci jednání mezinárodního vědeckého kongresu, 20th International Congress of Historical Sciences (University of New South Wales, Sydney, Australia) v rámci jednání sekce „Political Culture in Central Europe in the European and Global Context“, předneseno v Sydney, Austrálie, 7. července 2005

2004

 • (toho roku v zahraničí žádná konference, jen domácí)

2003

 • (toho roku v zahraničí žádná konference, jen domácí)

2002

 • Petr Vorel, Aristokratische Residenzstädte in den böhmischen Ländern in ihrem regionalen Kontext während der frühen Neuzeit, Städtelandschaft, réseau urbain, urban network - Städte im regionalen Kontext in Spätmittelalter und Früher Neuzeit - 33. Frühjahrskolloquium des Kuratoriums für vergleichende Städtegeschichte e. V., 11.-13. März 2002 in Münster, Münster, Německo, referát 12. 3. 2002

2001

 • (toho roku v zahraničí žádná konference, jen domácí)

2000

 • (toho roku v zahraničí žádná konference, jen domácí)

1999

 • Petr Vorel, „Frühkapitalismus und Steuerwesen“, referát na vědeckém zasedání „Die böhmischen und österreichischen Länder in der frühen Neuzeit (1526-1648)“, Wien, Vídeň, Rakousko,  září 1999

1998

 • (toho roku v zahraničí žádná konference, jen domácí)

1997

 • Petr Vorel, Die Außenbeziehungen der böhmischen Stände um die Mitte des 16.Jahrhunderts und das Problem der Konfessionalisierung, referát na vědecké konferenci "Konfessionalisierung, Stände und Staat in Ostmitteleuropa", Leipzig, Německo, prosinec 1997
 • do roku 1996 jsem se žádných zahraničních vědeckých konferencí neúčastnil, neb k tomu tehdy ani nebyly k dispozici žádné finanční prostředky
true
Rozšířit fotografii: 
true