Pro studenty AJSP - předměty AMLI, AML1 a AML2

19. 2. 2013

Pro studenty AJSP - předměty AMLI, AML1 a AML2: Podle nových studijním plánů (akreditovaných s platností od akad. roku 2011/12) bude ve 3. ročníku oboru AJSP stávající jednosemestrální předmět AMLI nahrazen dvousemestrálním předmětem AML1 a AML2. V letošním akademickém roce pro studenty 3. ročníku AJSP stále platí předchozí studijní plány, tj. v ZS si zapisovali předmět AMLI, v LS již povinný předmět z americké literatury nemají.

dr. Šárka Bubíková
KAA