Novinky

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku bakalářského studia v akademickém roce 2022/23 v těchto třiletých bakalářských studijních programech: „Chemie“ „Hodnocení a analýza potravin“ „Anorganické a bioanorganické materiály“ „Polymerní materiály a kompozity“ „Farmakochemie a medicinální materiály“ „Povrchová ochrana stavebních a konstrukčních materiálů“ „Ekonomika a management...
Kapacita parkoviště byla naplněna. PŘÍJEM ŹÁDOSTÍ O PARKOVACÍ KARTU JE UKONČEN k 24. 8. 2022 (11.15 hodin). Děkujeme za pochopení.   V případě zájmu o parkování vozu na vyhrazeném parkovišti před FZS v AR 2022/23, vyplňte elektronickou žádanku o parkovací kartu. Odkaz na elektronickou žádanku o parkovací kartu. Žádosti budou přijímány do 31. 8. 2022 nebo do naplnění kapacity. Cena: 100,- / akademický rok. Výdej...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
TVOŘÍME UDRŽITELNOU BUDOUCNOST V DOPRAVĚ. ZAPOJTE SE! Vyhlašujeme LETNÍ SOUTĚŽ pro všechny naše studenty prezenčního i kombinovaného studia. Vnímáte některá řešení ve městech jako neudržitelná? Najděte problematické řešení v dopravě nebo dopravní infrastruktuře ve městě, a to u nás nebo ve světě, které je ekonomicky neudržitelné, nevhodné pro uživatele, nešetrné k životnímu prostředí. Pošlete krátké VIDEO (max. 30 s) nebo FOTOGRAFIE s mluveným nebo psaným...
Omezení provozu menzy 30. 06. 2022
Vážené kolegyně, vážení kolegové, počítejte, prosím, s omezením provozu menzy v období červenec - září 2022 a v některých případech i s nutností objednávky jídla předem, bližší infomace naleznete zde. Děkuji za pochopeni Jan Brothánek
  O Z N Á M E N Í volební komise pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro funkční období 2022-2026.   Volební komise zřízená Akademickým senátem Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice pro přípravu na jednání o návrhu na jmenování děkana FChT UPCE pro funkční období 2022-2026 oznamuje, že návrhy kandidátů na jmenování děkana podané členy akademické obce fakulty přijímá do pondělí...
Vážené studentky, vážení studenti, upozorňujeme na změnu úředních hodin na studijním referátu FES. V období od 4. 7. do 19. 8. 2022 budou úřední hodiny upraveny následovně: úterý      8.00 - 11.00 hodin středa    8.00 - 11.00 hodin Mimo úřední hodiny je možné poštu vhodit do schránky u studijního oddělení nebo u výtahu za recepcí. Děkujeme za pochopení.
Děkan Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice vyhláškou FES_VYH_2022-012 jmenoval členy komisí pro závěrečné státní zkoušky, které se budou konat v srpnu 2022. Státní závěrečné zkoušky bakalářského studia ve studijních programech Hospodářská politika a správa, Hospodářská politika a veřejná správa (akademický a profesní), Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika a Informatika a systémové inženýrství se konají od 29. 8. do 31. 8. 2022. Státní...
Letní úřední hodiny studijního oddělení FF UPCE 1. 7. – 31. 8. 2022 úterý | 9:00–13:00 jiný den po telefonické domluvě 4. 7. – 8. 7. 2022 | dovolená 22. 7. – 29. 7. 2022 | dovolená