Novinky

Dne 6. dubna proběhl na Fakultě ekonomicko-správní první ročník akce Společnost a její správa na téma Společnost a demokracie. Hlavním bodem programu byla přednáška Michaela Kocába, kterou moderoval Richard Samko. V programu dále vystoupili Tomáš Heller a Martin Orcknecht z Paměti národa, František Bobek z Československé obce legionářské nebo Michal Zitko z Magistrátu města Pardubice. Akce se setkala s velkým úspěchem mezi účinkujícími, studenty i akademickými...
V příloze naleznete přijatá usnesení 165. zasedání Pléna České konference rektorů. 165. zasedání Pléna ČKR se konalo ve čtvrtek dne 7. dubna 2022 v péči Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Slavnostní vyhlášení výsledků regionálního kola 15. ročníku soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ letos proběhlo 6. dubna 2022 v pardubickém ABC klubu. Po dvouleté pauze se konečně předávání cen ke spokojenosti všech uskutečnilo ve formě příjemné společenské události se zajímavým doprovodným programem. Pro soutěžící a jejich doprovod bylo připraveno hudební a taneční vystoupení pohybového studia Hroch, ukázky chemických pokusů, improvizovaný kosmetický salon v předsálí a také...
Na humanitní obory bychom měli mít úplně jiný pohled než na obory technické. Myslí si to jeden ze zakladatelů katedry filozofie na pardubické univerzitě Aleš Prázný. „Filozofie představuje vyšší intenzitu myšlení. Zabývá se zásadními otázkami života a světa. Proto je její studium nadčasové. Nepodléhá turbulencím doby, různým módním trendům. Studenti jsou konfrontováni s tématy přetrvávajícími staletí. Nejde tam o žádný pokrok. Řeší se pravda, statečnost, politika. Zjišťuje podstata...
Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd pořádá přednášku Finanční gramotnost a trendy v retailovém bankovnictví, se kterou vystoupí Marek Hamáš (ředitel regionu Equa bank Severní a Západní Čechy) 12. 04. 2022, EA 02031, 08:30 hod.   Všichni studenti a zájemci jsou srdečně zváni.  
V nedožitých 91 letech zemřel dne 28. března 2022 mistr reliéfní plastiky, přední český medailér a autor medailí a spoluautor pečetě Univerzity Pardubice - akademický sochař Zdeněk Kolářský, s nímž Univerzita Pardubice měla tu čest spolupracovat uplynulých více než 20 let. S Univerzitou Pardubice spolupracoval mistr Kolářský téměř čtvrt století, již od roku 1999. V letech 1999-2000, pro padesátileté výročí založení školy, navrhl pro univerzitu jak bronzovou Pamětní medaili...
V pátek 1. dubna se vybraní studenti navazujícího studijního programu Finance a bakalářského studijního programu Ekonomika a management, specializace Management finančních institucí zúčastnili workshopu Bankovní identita a její budoucnost v centrále České spořitelny (ČS) v Praze, v oddělení Compliance. Workshop proběhl aktivní formou, kdy po krátkém představení BankID ze strany zaměstnanců ČS byli studenti rozděleni do týmů, v nichž si měli připravit vlastní návrh využití...
Ústav správních a sociálních věd Fakulty ekonomicko-správní srdečně zve studenty a celou akademickou obec Univerzity Pardubice na akci „Společnost a její správa: Společnost a demokracie“. Akce proběhne ve středu 6. 4. 2022 od 9.30 v prostorách budovy EB (Studentská 95) a venkovním atriu u lavičky Václava Havla. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta do učeben DB-B1 a DB-B2. Kromě  zástupců Československé obce legionářské a Paměti národa zde vystoupí i hudebník a politik...