Novinky

Oznámení č. 10/2020 Zrušení promoce v akademickém roce 2019/20 Podzimní promoce absolventů navazujících magisterských studijních programů Fakulty chemicko-technologické UPa v akademickém roce 2019/20, plánovaná na 16. 10. 2020, je zrušena. Pokud bude vývoj epidemiologické situace příznivý, uskuteční se slavnostní promoce v jiném termínu.
Studenti FZS jsou první studenti nelékařských oborů, kteří budou během výuky využívat PORODNICKÝ SIMULÁTOR.    Jsme jedinou fakultou vzdělávající nelékařské zdravotnické pracovníky v ČR s porodnickým modelem simulovaného pacienta Lucina, který jsme získali díky investičnímu projektu OPVVV INFRA. Studenti Fakulty zdravotnických studií si už mohou správné ošetřovatelské postupy trénovat na simulátoru muže Apollo a simulátoru novorozence Hall. Využití...
Objevte kulturní a vědecké akce pořádané Univerzitou
Studentská supervize je nástroj, jehož cílem je podpořit profesionální rozvoj studenta  a zvyšovat kvalitu odváděné práce  určená primárně pro studenty prvních ročníků prezenčního studia, ale i pro studenty napříč všemi studijními obory FZS, je dobrovolná, otevřená, může přijít kdokoli, kdo má zájem.   Supervize nabízí: jiný pohled na vlastní studium nalézání řešení, východisek a nových pohledů...
Seznamovák FES 2020 14. 09. 2020
Minulý týden se v termínu 7. až 10. září 2020 uskutečnil tradiční adaptačně-seznamovací kurz pro budoucí prváky připravený našimi současnými i bývalými studenty Seznamovák FES. Přes 130 studentů si užilo 4 dny plné zábavy, sportu, ale také získali neocenitelné informace o naší fakultě od svých starších spolužáků a akademických pracovníků. Studenty pozdravilo i vedení fakulty v čele s děkanem FES prof. Ing. Janem Stejskalem, Ph.D. a proděkankou pro studium doc. Ing. Jitkou Komárkovou, Ph.D.
  Opatření proti šíření Covid-19 na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice  Od 24. 9. 2020 bude zahájena online výuka. Detailní informace naleznete na https://studenti.upce.cz/studenti/mimoradna-opatreni-k-uzavreni-fzs   V souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR je v prostorách fakulty a Střední zdravotnické školy povinná ochrana horních cest dýchacích a dodržování rozestupů 2 metry....
Nezapomeňte si nově nejen na studijní oddělení, ale také na zkoušky, státnice, promoce, konzultaci nebo jednání na univerzitě vzít roušku. Je to nová povinnost, kterou vyvolala zhoršující se epidemiologická situace v České republice. Podle nejnovějšího opatření Ministerstva zdravotnictví ČR můžete od 10. 9. 2020 vstoupit do všech vnitřních společných prostor univerzity pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest.Další informace a výjimky, na které se tento zákaz nevztahuje, hledejte...
Milé kolegyně a kolegové, blíží se oficiální začátek nového akademického roku. Chtěl bych vás v něm především všechny přivítat, naše akademiky, studenty i doktorandy a zaměstnance naší univerzity. Přestože letní semestr výrazně poznamenala pandemie, věřím, že další měsíce pro nás budou klidnější, tradičnější a především budeme mít možnost pokračovat v běžné výuce s využitím všeho pozitivního, co osobní kontakt se studenty i mezi námi přináší. Tento předpoklad ale s...