Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Mladí historici na FF UPCE - konference Historie 2024

Published: 02.05.2024

Ústav historických věd FF UPCE zorganizoval 25.-26. dubna 2024 Celostátní vědeckou studentskou konferenci Historie 2024. Tradiční akce se koná každoročně na jiném vysokoškolském pracovišti a do Pardubic zavítala po deseti letech. Minulý ročník 2023 proběhl na Ostravské univerzitě.

Studenti bakalářských a magisterských oborů historie prezentovali formou konferenčních referátů výsledky svého výzkumu. Zastoupena byla většina univerzit a fakult s akreditovanými studii historie. Ze čtrnácti pracovišť přijelo dvacet šest studentů. V převážné většině se jednalo o studenty navazujícího magisterského studia, ale našli se i studenti teprve dokončující bakalářské práce. Lucie Elsnerová a Jakub Šimoníček reprezentovali domovské pracoviště. Témata prezentovaných prací sahala od dějin vrcholného středověku až po soudobé dějiny, s převahou témat z českého a moravského prostředí.

CSVK Historie 2024 spojuje formát konference a soutěže. Studenti měli možnost ověřit si své schopnosti prezentace odborného textu před akademickým publikem a současně se snažili přesvědčit porotu, že jejich práce je hodna ocenění. Hodnotící komise složená ze zástupců zúčastněných institucí neměla při závěrečném výběru nejlepších prací jednoduchou úlohu. Všechny představené práce byly kvalitní a studenti v prezentacích prokázali vysokou míru nadšení pro obor, přičemž dokázali obratně reagovat na podnětné otázky publika. 

Komise celkem vybrala třináct soutěžních prací, které budou otištěny v konferenčním sborníku. Na rozdíl od minulého ročníku, kdy první místo bylo dělené, soutěž letos měla jasného vítěze. Na základě tajného hlasování komise se jím stal Martin Wolf z Ústavu českých dějin FF UK s prací nazvanou „Čech je jako býk a myš.“ Vnímání Čechů ve středověkých „katalozích národů“. 

O druhé místo se dělili hned tři studenti, Štěpánka Grunová (Historický ústav FF MU v Brně) s prací Identita osvícenského kněze: (Ex)premonstrát a josefinista Norbert Řehoř Korber, Daniel Kadlec (Ústav českých dějin FF UK v Praze) s tématem Horlivý kaplan na Vysočině: Příspěvek k dějinám rekatolizace, a Josef Müller (Historický ústav FF MU v Brně), který představil práci Barokní obora v 18. století. Příklad Valdštejnska. 

Vystupující, kteří se se svými příspěvky umístili na prvních čtyřech místech, obdrželi od organizátorů hmotný dar. Současně byla vyhlášena i cena Josefa Šusty, udělovaná Sdružením historiků ČR. Tuto cenu získal Jan Strupek z Katedry pomocných věd historických a archivnictví FF UK za text Husitští adamité. Obraz nepřítele v zajetí tradičních představ středověkého člověka.

„Ústav historických věd organizací konference rád přispěl k rozvoji oboru historie. Početná účast studentů, vysoká kvalita jejich prací a výborně zvládnuté prezentace před početným a pozorným publikem ukázaly dobrou perspektivu historických věd. Živá diskuse potvrdila smysluplnost podobných akcí a trvající společenskou relevanci humanitních oborů“, zhodnotil výsledek konference její organizátor dr. Zbyněk Vydra.