In/Outside the Frame Conference 2022

21. 11. 2022

Ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 se na Fakultě filozofické konala již 16. mezinárodní konference kulturních studií a 5. konference zaměřená na lingvistiku a didaktiku angličtiny In/Outside the Frame.

Konferenci pořádala katedra anglistiky a amerikanistiky, která na podzim letošního roku slaví 30. výročí založení, jak ve své zahajovací řeči připomněla vedoucí katedry, Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Úvod konference se nesl ve jménu poezie – prostor dostala absolventka oboru Anglická filologie Mgr. Adéla Boschat, která představila projekt Poetry to School, jehož ambicí je žákům základních a středních škol poezii přiblížit. Účastníky konference zaujalo vystoupení básníka Anatola Svahilce, čelního představitele české slam poetry, které bylo součástí prezentace projektu.

Plenární přednášku přednesl doc. Mgr. František Tůma, Ph.D. Ve svém vystoupení představil výsledky multimodální konverzační analýzy interakce ve třídě. Program konference nabídl téměř 50 prezentací v sekcích zaměřených na anglofonní literaturu, kulturní studia, lingvistiku a didaktiku angličtiny.

Po předchozím ročníku v roce 2020, který se kvůli pandemickým opatřením odehrál v online prostoru, se celou akcí nesl duch nadšení z možnosti setkat se osobně.

doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky