Základní informace

3-letý bakalářský studijní program Humanitní studia

Humanitní studia

Cílem studijního oboru je výchova a vzdělání kvalifikovaných odborníků pro široký a mnohostranný okruh funkcí v oblasti humanitních a společenských disciplín ve státní správě i samosprávě, schopných navrhovat, uskutečňovat a odborně rozvíjet a aplikovat nejnovější metody a formy práce s právnickými i fyzickými osobami na bázi přímé či zprostředkované komunikace. Absolvent je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými aplikačními dovednostmi z oblasti společenských věd se zaměřením na pedagogiku, psychologii, sociologii a antropologii, historické vědy a filozofii. Absolvent je schopen vykonávat pracovní funkce analytické, informační, poradenské a projektivní funkce v oblasti veřejné správy, vědy a výzkumu. Vědomosti nabyté v rámci bakalářských studií umožňují pokračovat nejlepším posluchačům v navazujících magisterských programech s příbuzným zaměřením.