Fakulta filozofická vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

13. 7. 2018

1202 studijních předmětů a kursů – 1202 důvodů pro studium na Fakultě filozofické  

Bakalářské obory
jednooborové studium:

Filozofie
Religionistika
Sociální antropologie
Kulturní dějiny
Spisová a archivní služba
Historicko-literární studia
Německý jazyk pro odbornou praxi
Anglický jazyk – specializace v pedagogice

dvouoborové studium:
Ochrana hmotných památek + Historie
Slavistická studia zemí Evropské unie + Historie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Historie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Německý jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Filozofie
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Religionistika
Anglický jazyk pro odbornou praxi + Slavistická studia zemí Evropské unie

Termín pro podání přihlášek: 27. 7. 2018
Termín konání přijímacích zkoušek: 15. a 16. 8. 2018

Magisterské obory (navazující)

Filozofie*
Religionistika*
Kulturní dějiny*
Sociální antropologie*
Anglická filologie*
Učitelství anglického jazyka*
Resocializační pedagogika

Termín pro podání přihlášek: 10. 8. 2018
Termín konání přijímacích zkoušek: 3. - 4. 9. 2018

*Součástí přihlášky je projekt diplomové práce. Doručit na studijní oddělení do 10. 8. 2018.

Více informací o studijních oborech naleznete zde.

Pro přijímací řízení platí stejná pravidla jako v prvním kole.