Děkanské volno

20. 9. 2022

Děkan fakulty filozofické vyhlašuje na středu 12. října 2022

pro studenty Fakulty filozofické Univerzity Pardubice

DĚKANSKÉ VOLNO

Výuka je tento den zrušena z důvodu dopolední besedy s Jakubem Kalenským a odpoledního sportovního programu.