Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

Josef Landergott, Akademie věd ČR

Published: 19.09.2023

V pondělí 18. září 2023 se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků Studentské soutěže Nakladatelství Academia. Vítězkou v kategorii Humanitní a společenské vědy se stala Zdeňka Horáčková. 

Do 11. ročníku studentské soutěže bylo přihlášeno celkem 40 magisterských prací. Soutěž tradičně probíhá ve třech soutěžních kategoriích: 

  • Vědy o živé přírodě a chemické vědy, 
  • Vědy o neživé přírodě,
  • Humanitní a společenské vědy. 

Do daných kategorií je možné přihlašovat magisterské diplomové práce obhájené v daném soutěžním období s hodnocením výborně. 

Odborná porota složená z předních představitelů české vědy vybírá v každé soutěžní kategorii jednu vítěznou práci. 

Vítězkou Studentské soutěže Nakladatelství Academia v kategorii Humanitní a společenské vědy za rok 2022 se stala Mgr. Zdeňka Horáčková s prací Spor o Piombino a jeho reflexe na císařském dvoře v první polovině 17. století. 

Porotci hodnotí nejen faktickou správnost, ale také čtivost a schopnost upoutat čtenáře. Vítězné diplomové práce jsou následně vydány knižně pod hlavičkou nakladatelství.

„Ráda bych poděkovala hodnotící komisi, nakladatelství a samozřejmě Fakultě filozofické Univerzity Pardubice a svému školiteli docentu Pavlu Markovi za spoustu cenných rad. Věřím, že až kniha vznikne, bude hezkým počtením pro všechny, kteří mají rádi Itálii stejně jako já,“ uvedla v děkovné řeči Zdeňka Horáčková.

Ocenění Zdeňky Horáčkové je skvělou vizitkou Fakulty filozofické a navazuje na úspěchy našich studentek a studentů historie, kteří se v předchozích ročnících soutěže umístili na prvních příčkách.  

Studentská soutěž Nakladatelství Academia vznikla v roce 2012. Je určena studentům a absolventům českých vysokých škol se sídlem v České republice. Záměrem soutěže je dát možnost mladým, ještě neobjeveným autorům vydat svou magisterskou práci pod hlavičkou předního českého nakladatelství a pro čtenáře objevit nový talent české vědy.


Autor: Jan Pražák, Poradenské a propagační centrum FF UPCE
Foto: Josef Landergott, Akademie věd ČR