Zahraniční cesty studentů a zaměstnanců FF UPa

19. 6. 2020

Na základě doporučení vedení Univerzity Pardubice je od 15. 6. 2020 (až do odvolání) posuzování nutnosti studijních a pracovních výjezdů do zahraničí plně v kompetenci děkanů fakult.


STUDENTI FF UPa:

Dosud podané žádosti o stipendium na podporu 30denní zahraniční mobility zůstávají v platnosti. Budou znovu individuálně posouzeny děkanem FF UPa (s přihlédnutím k aktuálním opatřením vlády České republiky a k situaci v dotyčných cizích zemích, resp. v tamních hostitelských institucích).

Dosavadní žadatelé se ozvou paní Barboře Krpatové a písemně potvrdí svůj zájem (Barbora.Krpatova@upce.cz).

V případě děkanova souhlasného stanoviska je možno výjezd realizovat kdykoli do konce listopadu 2020, nikoli do konce srpna 2020, jak bylo avizováno (nová hromadná nabídka podpory 30denních mobilit již letos vyhlášena nebude).


ZAMĚSTNANCI UPa:

Záměr vycestovat do zahraničí (s uvedením destinace, termínu a účelu cesty) ohlásí akademický pracovník / THP paní Ditě Jančaříkové (Dita.Jancarikova@upce.cz) ještě před zadáním cestovního příkazu ve VERSO.

Informace bude postoupena děkanovi FF UPa, který vydá / nevydá souhlas se služební cestou.

 

PhDr. Ivo Říha, Ph.D.

proděkan pro vnitřní záležitosti a rozvoj

19. 6. 2020