Vzpomínka na profesora Josefa Jařaba

4. 5. 2023

Se zármutkem jsme obdrželi zprávu, že dne 3. 5. 2023 zemřel významný český amerikanista, překladatel a především laskavý a moudrý pedagog a vzácný člověk Josef Jařab.

Profesor Jařab byl prvním porevolučním rektorem olomoucké univerzity, později rektorem Středoevropské univerzity v Budapešti, přednášel na mnoha zahraničních univerzitách, působil také v senátu ČR, ale i při tomto svém nasazení pro věci společné si vždy našel čas na své studenty, doktorandy a kolegy, které podporoval v jejich snahách o rozvoj oboru.

Tak přijel osobně podpořit i pardubickou anglistiku ještě před vznikem filozofické fakulty při jedné z prvních studentských konferencí britských a amerických kulturních studií a stejně tak vystoupil v roce 2010 jako čestný host na desátém ročníku konference, kterou Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UPCE doposud pravidelně pořádá.

Jeho žačka, nynější proděkanka pro vědu FF Šárka Bubíková, vzpomíná: „Poprvé jsem se s profesorem Jařabem setkala po nástupu na olomouckou anglistiku v září 1989 – neodolala jsem skvělé pověsti jeho polooficiálních večerních přednášek o americké literatuře. Byly skutečně mimořádné. Nejen tím, že nás uváděly do tvorby u nás tehdy téměř neznámých současných amerických autorů, ale i proto, že byly nedocenitelnými závany svobodného myšlení a přátelské, otevřené diskuse v předlistopadové akademii. A myslím, že toto spojení hluboké vědecké erudice, vstřícnosti a angažovaného zájmu o stav věcí veřejných zůstalo pro profesora Jařaba charakteristické.“

To koneckonců potvrzuje i jedno z posledních ocenění, které profesor Jařab obdržel – Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 za rozvoj vzdělanosti, šíření anglo-americké kultury a demokratických principů. Jeho odchod je proto velkou ztrátou nejen pro českou anglistiku a amerikanistiku.