Výuka na Fakultě filozofické od 1. ledna 2021

29. 12. 2020

S ohledem na prodloužení nouzového stavu do 22. ledna 2021 a na usnesení vlády České republiky č. 1377 z 23. prosince 2020 vydává děkan Fakulty filozofické UPa následující opatření.

Výuka a zkoušení

 • Stále platí, až na výjimky specifikované níže, zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce, a to se týká i účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.
 • Výuka nadále probíhá distančně a ideálně on-line.

Zákaz osobní přítomnosti na výuce a zkoušení se nevztahuje na:

 • studenty vykonávající pedagogickou praktickou výuku a praxi na různých typech škol či školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
 • individuální konzultace;
 • studenty u zkoušek, pokud se neúčastní v jeden čas zkoušky více než 10 osob.

Zkoušky a zápočty je sice možné realizovat za dodržení výše psané podmínky a při zohlednění tradičních hygienických pravidel (3R) kontaktně, ale je na domluvě akademických pracovníků a studentů, zda nezvolí distanční zkoušení. 

Zaměstnanci

 • Nadále platí Opatření děkana č. 10/2020 o poskytování práce z domova.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Studenti jsou povinni při prvním vstupu do budov Fakulty filozofické vyplnit písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Formuláře jsou k dispozici u vrátnice v budově EA, vyplněný formulář pak student předá zaměstnanci fakulty, za kterým se dostavil.

  Ostatní

  • Po dobu nouzového stavu platí zákaz hromadných akcí v prostorách fakulty.
  • ​Nadále platí hygienická opatření shrnutá v Opatření děkana č. 8/2020.

  Provoz studijního oddělení FF UPa

  • Úřední hodiny pondělí a čtvrtek 8.00 – 11.00 a 13.00 – 15.00 hod.
  • Prosím, omezte fyzické návštěvy na studijním oddělení. Využívejte nejlépe e-mailovou nebo telefonickou komunikaci.
  • Potvrzení o studiu můžeme zaslat na studentský e-mail či poštou.
  • Pro odevzdávání Vašich dokumentů slouží také zamykací schránka umístěná přímo u dveří studijního oddělení.

  Pardubice, 29. prosince 2020
  děkan FF UPa


  Zrušuje se celé Opatření děkana č. 15/2020.