Výsledky přijímacího řízení FF UPCE

9. 6. 2022

Výsledky přijímacího řízení ke studiu na Fakultě filozofické Univerzity Pardubice se dozvíte přímo v elektronické e-přihlášce.


Odvolací řízení

Případnou žádost o přezkoumání rozhodnutí podává nepřijatý uchazeč do 30 dnů ode dne doručení a oznámení příslušného rozhodnutí děkana.

Žádost se podává děkanovi fakulty písemně poštou na adresu:

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická,
Studentská 84,
532 10 Pardubice.


Úředně oveřenou kopii maturitního vysvědčení musí přijatý uchazeč doložit nejpozději do 22. 6. 2022.

Organizační schůzky k zápisu do studia budou probíhat ve dnech 11. - 15. 7. 2022 dle rozpisu, který bude zaslán na uvedený e-mail nejpozději do konce června 2022.