Úřední hodiny studijního oddělení FF a informace prostudenty

15. 7. 2019

Studijní odd.   úřední hodiny červenec – srpen 2019

1. 7. – 4. 7. 2019         8 – 14 hod.

8. 7. – 16. 8. 2019       úterý 9 – 12 hod. po telefonické domluvě lze i jiný den 46 603 6213 nebo 6239 nebo 6637

17. 7. – 2. 8. 2019       D O V O L E N Á

 

INFORMACE PRO STUDENTY

Odevzdání “výkazu o studiu (indexu)“ ke kontrole

Zkouškové období I.     20. 5. –  7. 7. 2018       Zkouškové období II.     19. 8. – 31. 8. 2019

Student, který uzavře akademický rok 2018/2019, odevzdá na studijní oddělení ke kontrole „výkaz o studiu (index)“ po vykonání poslední zkoušky nebo zápočtu, nejpozději však do   31. 8. 2019.

Hodnocení studia předmětů musí být zadány v IS STAG a zapsány od vyučujícího daného předmětu i v indexu, jinak nebude student zapsán do nového akademického roku.

KONTROLA VÝSLEDKŮ STUDIA

Studenti jsou povinni si v uvedených termínech od 4. 9. 2019 vyzvednout výkaz o studiu (index) osobně nebo písemně pověřit jinou osobu (rozpis bude koncem srpna na studentském intranetu).

Elektronické zápisy předmětů pro akademický rok 2019/2020

Od 16. 9. 2019 elektronicky přes studijní agendu STAG (bude upřesněno koncem srpna na studentském intranetu).

Naděžda Tichá

vedoucí studijního oddělení

26. 6. 2019