Úprava harmonogramu zimního semestru AR 2020/2021

4. 5. 2020

Zápisy studentů do 1. ročníků akademického roku (AR) 2020/2021

1. ročník bakalářského studia

24. – 26. 8. 2020

1. ročník navazujícího magisterského studia

4. 9. 2020

 

Zápisy ostatních ročníků do AR 2020/2021 a kontrola výsledků studia AR 2019/2020 

Ostatní ročníky bakalářského studia (dle pokynu FF na intranetu)

14. – 17. 9. 2020

Ostatní ročníky navazujícího magisterského studia (dle pokynu FF na intranetu)

21. – 22. 9. 2020

 

El. zápisy předmětů AR 2020/2021

El. zápisy předmětů (přes IS STAG, dle pokynu FF na intranetu)

14. 9. – 2. 10. 2020

Výukové období AR 2020/2021

21. 9. – 20. 12. 2020

 

Změna v evidenci studijních výsledků AR 2019/2020

Výkaz o studiu (tzv. index) přestává být součástí povinné evidence studijních výsledků ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu. Kontrola výsledků studia bude probíhat kontrolou zápisových listů z IS STAG.