Úprava harmonogramu letního semestru AR 2019/2020

17. 4. 2020

V souvislosti s vyhlášením a trváním nouzového stavu v České republice se letní semestr akademického roku 2019/2020 upravuje po dohodě s vedoucími kateder takto.

Členění letního semestru na FF UPa

Termín od

Termín do

Zkratka

Letní výukové období

17. 2. 2020

31. 5. 20201)

LS

Letní zkouškové období – 1. část

1. 6. 2020

5. 7. 2020

LZ

Letní prázdniny

6. 7. 2020

16. 8. 2020

LP

Letní zkouškové období – 2. část

17. 8. 2020

13. 9. 2020

LZ

1) Období 18. – 31. 5. 2020 lze využít pro individuální konzultace a předtermíny. Pokud budou vysoké školy 18. 5. 2020 a později uzavřené, budou zápočty a zkoušky probíhat pouze distančně. Jestliže dojde kdykoliv po 18. 5. 2020 k otevření, týden po datu otevření začnou zkoušky probíhat prezenčně.

Přijímací řízení

Bakalářské studijní programy/obory (jednoobor i dvoubor/sdružené studium)

Termín podání přihlášek

30. 4. 2020

Termín přijímacích zkoušek u SP AJ, NJOP, HS

16. – 17. 6. 20202)

Magisterské studijní programy/obory

Termín podání přihlášek

31. 5. 2020

Termín přijímacích zkoušek

22. – 26. 6. 20202)

Doktorské studijní programy

Uchazeči z ČR

Uchazeči ze zahraničí

Termín podání přihlášek (Filosofie, Historie)

28. 6.

31. 5.

Termín přijímacích zkoušek

1. – 11. 9.

červen 2020

2) Pokud nebude možné zkoušky realizovat prezenčně v uvedeném termínu, budou informace o náhradním termínu či změněných podmínkách zveřejněny na úřední desce a webových stránkách FF UPa. Uchazeči budou vyrozuměni emailem.

 

Státní závěrečné zkoušky

 

Přihláška

Odevzdání kval. práce3)

Kontrola výsledků studia (IS STAG)

Termín konání SZZ

Jarní termín

15. 3. 2020

20. 4. 2020

8. 6. 2020

červen4) 2020

Podzimní termín

22. 6. 2020

2. 7. 20205)

31. 8. 2020

září6) 2020

3) Mimořádně pouze přes IS STAG.

4) Doporučený termín: druhá polovina/konec června.

5) Kvalifikační práce lze mimořádně na návrh vedoucího práce odevzdávat až do 17. 8. 2020. Tento písemný návrh musí být odsouhlasen vedoucím pracoviště a zaevidován na sekretariátech pracovišť.

6) Doporučený termín: druhý týden v září.

Zkrácený semestr pro poslední ročníky

Letní (pro studenty přihlášené ke SSZ do 15. 3. 2020)

17. 2. – 17. 5. 2020

Podzimní (pro studenty přihlášené ke SSZ do 22. 6. 2020)

17. 2. 2020 – 23. 8. 2020

Pardubice 17. 4. 2020