Studentská soutěž zná své vítěze

8. 10. 2021

U příležitosti 20. výročí založení Fakulty filozofické jsme vyhlásili studentskou soutěž na téma „My, studenti Fakulty filozofické“. Bylo možné přihlásit psané, vizuální nebo audiovizuální dílo.

V téměř dvou desítkách soutěžních příspěvků měla své zastoupení výtvarná (digitální) tvorba, fotografie, ale i psané úvahy. Mezi soutěžními díly se objevila také dvojjazyčná báseň.  

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo v pondělí 4. října 2021, a to v rámci oslav 20 let Fakulty filozofické. Nejúspěšnějším soutěžícím byla přidělena finanční odměna. Porota tvořená členy vedení Fakulty filozofické nakonec rozhodla o následujícím umístění:

1. místo – Kristýna Nývltová (digitální tvorba – ilustrace)
studentka 1. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Resocializační pedagogika

2. místo – Jakub Seidl (digitální tvorba – komiks)
student 3. ročníku bakalářského studijního programu Anglický jazyk pro odbornou praxi

3. místo – Jindra Lavrenčíková (fotografie – oceňujeme především gestickou filosofii, činy mluví za nás)
studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studijního programu Kulturní dějiny: Soudobé dějiny

Oceněným studentům gratulujeme. Zároveň děkujeme všem studentům, kteří se do soutěže zapojili. Jsme moc rádi, že na Fakultě filozofické jsou lidé, kteří jsou aktivní, kreativní a dělají věci nad rámec studia.

Pokud máte nějaké další tvůrčí nápady, neváhejte se nám ozvat, rádi s Vámi budeme spolupracovat na propagaci naší fakulty.

Ing. Jan Pražák
Poradenské a propagační centrum FF UPCE