Studenti si prohlédli Larischovu vilu

4. 5. 2022

Na konci března jsme měli možnost jako studenti Německého jazyka pro odbornou praxi (NJOP) zúčastnit se prohlídky NKP Zámeček – Larischova vila.

Objekt Zámeček, který se nachází v městské části Pardubičky, je spojen s velice důležitým mezníkem historie naší země – s heydrichiádou. Tímto tématem se společně zabýváme v průběhu letního semestru, protože právě letos uplyne 80 let od spáchání atentátu na Reinharda Heydricha.

Prohlídkou nás doprovázel ing. František Bobek, který nám poskytl velmi poutavý výklad, v němž detailně vykreslil celou historii Larischovy vily. Ing. Bobek je správcem vily a podílí se na její celkové rekonstrukci. Během prohlídky nám tudíž poodhalil i plánované projekty, které jsou pro nadcházející roky připraveny k realizaci.

Nejprve jsme prošli část budovy, kde ještě neproběhla rekonstrukce. Přízemí je skutečně stále ruinou. Ing. Bobek se ovšem chce se svým týmem pokusit o návrat vzhledu vily do původního stavu, včetně pozlacených zdí.

Měli jsme možnost si prohlédnout jak zdevastovanou podobu vily, tak i tu, na kterou se možná za pár let můžeme těšit. Částí objektu, která už je zcela zrekonstruována, je věž. Tam také pokračovala naše prohlídka, jež nás zavedla až do nejvyššího bodu budovy. S výhledem na celé okolí Zámečku jsme se dozvěděli více o osobnostech, které byly úzce spojeny s historií vily: například o Antonínu Burdychovi a Jarmile Doležalové. Exkurzi jsme ukončili prohlídkou potemnělého sklepení a vzpomínkou na 194 popravených osob z Pardubic a okolí z roku 1942.

Historie, která se v tomto objektu odehrála, je patrná na každém kroku. Celá návštěva byla emočně velmi nabitá; představa, že na místech, kde jsme my postávali s klidem, jiní trpěli, nás hluboce zasáhla.                                                                                         


Katedra cizích jazyků ve spolupráci s Památníkem Zámeček – Larischova vila zajistila instalaci výstavy Pomocné ženské sbory. Jednotlivé panely si až do 12. května můžete prohlédnout v průchodu mezi budovami EA a EB. Výstava bude zakončena stejnojmennou přednáškou ve čtvrtek 12. 5. 2022 v 17.00 hod. v učebně EB 01019.

David Šulc a Anežka Nedomová
studenti NJOP