Studenti historie jsou oháčkovaní

6. 5. 2022

V úterý 12. dubna proběhlo Háčkování historiků. Jedná se o akci Ústavu historických věd, která má již čtrnáctiletou tradici.

Během ní jsou studenti prvních ročníků oficiálně přijímáni do historické obce naší Fakulty filozofické. Primárním cílem akce je ovšem seznámit nováčky na univerzitě s prostředím, kampusem, akademiky a hlavně se spolužáky z jiných oborů napříč všemi ročníky.

Letošní ročník byl trochu speciální. Nejenže byl odsunut z tradičního podzimního termínu na jaro, ale účastnili se ho rovnou dva ročníky. To kvůli koronavirové přestávce v akademickém roce 2020/21, kdy byla v plném proudu rozjetá online výuka a Háčkování se nekonalo.

V podvečer po přivítání a zahájení akce byli příchozí studenti náhodně rozděleni do týmů po trojicích. Jako zpestření programu na ně totiž i letos čekaly stanoviště s nejrůznějšími úkoly. Po absolvování všech osmi přichystaných stanovišť, rozmístěných po celém kampusu, se všichni účastníci sešli ve studentském baru Dýdy Baba, kde čekalo to nejdůležitější. Po rozdání cen pěti nejlepším soutěžním týmům se konečně mohlo přejít ke složení slibu historiků a k pasování všech přítomných prváků a druháků, kteří se následně s velkým „H“ na čele zapsali do kroniky Sboru dobrovolných hasičů Božanov. Studenti tak byli oficiálně „oháčkováni“ a čekala na ně poslední a nejpříjemnější část večera: drinky a uvolněná a neformální atmosféra.

Natálie Eberlová