Stipendium na podporu studia v zahraničí

24. 7. 2018

Stipendium na podporu studia v zahraničí (2018) – 2. kolo

Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů Fakulty filozofické mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod.

Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu ve výši až 15000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční.  Student si předem sjedná spolupráci s oficiální institucí (univerzity, archivy, muzea).

V případě zájmu vyplňte „Žádost o přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí – Plán zahraničních mobilit“ – (návod a podmínky přidělení stipendia jsou k dispozici na studentském intranetu – https://studenti.upce.cz/moznosti-studia-zahranici

 Dokumenty doručte osobně na děkanát  FF (pí Krpatové) do  30. 9.  2018.