UPCE

Stipendia na podporu studia v zahraničí pro FF

3. 4. 2019

Stipendium na podporu studia v zahraničí

Studenti bakalářských a navazujících magisterských oborů Fakulty filozofické mají možnost získat stipendium na podporu zahraničního pobytu, který si sami zorganizují za účelem např. zlepšení jazykových dovedností, pro výzkum k absolventské práci, absolvování studentské praxe apod.

Zahraniční pobyt musí trvat minimálně 1 měsíc (30 dnů) a student může žádat o podporu

ve výši až 20 000 Kč s ohledem na konkrétní zemi, kde se mobilita uskuteční.

Student si předem sjedná spolupráci s oficiální institucí (univerzity, archivy, muzea, knihovny, vzdělávací agentury). V případě zájmu vyplňte „Žádost o přiznání stipendia na podporu studia v zahraničí – Plán zahraničních mobilit“ – návod a podmínky přidělení stipendia jsou k dispozici na studentském intranetu – https://studenti.upce.cz/moznosti-studia-zahranici Dokumenty doručte osobně na děkanát FF (pí Krpatové) do 15. 4. 2019.

Barbora Krpatová
FF