Státní závěrečné zkoušky na FF

24. 5. 2021

Termíny státních závěrečných zkoušek na Fakultě filozofické:

25.5. – 27.5.2021 Anglický jazyk – konrétní termíny rozesílány e-mailem

27. 5. 2021 Německý jazyk pro odbornou praxi v čase 9 – 13.30 h

27. 5. 2021 Kulturní dějiny magisterské od 9 h a od 13 h

27. 5. 2021 Kulturní dějiny bakalářské od 13 h

1. 6. 2021 Historicko-literární studia od 9 h a od 13 h

7. 6. 2021 Sociální antropologie bakalářská v čase 9.30 - 16 h

8. 6. 2021 Sociální antropologie magisterská v čase 9 - 14 h

9. 6. 2021 Humanitní studia od 7.30 h

9. 6. 2021 Resocializační pedagogika od 7.30 h

10. 6. 2021 Humanitní studia od 7.30 h

10. 6. 2021 Ochrana hmotných památek od 13 h

14. 6. 2021 Filosofie od 10 h

16. 6. 2021 Doplňkové pedagogické studium od 8.30 h

22. 6. 2021 - Historické vědy od 10:00 h

24. 6. 2021 - Filosofie od 13:00 h

28. 6. 2021 Religionistika

29.6.2021 - Filosofie od 13:00 h