Stanovisko děkana k účasti na protestních akcích

24. 2. 2012

V rámci jednání kolegia děkana dne 20. února 2012 byla na programu i otázka účasti naší fakulty na protestních akcích vysokoškolských pracovišť v průběhu příštího týdne. Vedení fakulty opakovaně vyslovilo podporu těmto aktivitám. Fyzická účast na konkrétních akcích, organizovaných v rámci naší univerzity či kolegy z jiných vysokoškolských pracovišť, je otázkou rozhodnutí každého jednotlivého člena naší akademické obce.  Z hlediska možnýchtechnických  nejasností, týkajících se organizace výuky během příštího týdne, si pouze dovoluji upřesnit konkrétní stanoviska, ke kterým jsme dospěli v rámci jednání kolegia děkana:

a) V době vyhlášeného rektorského volna v pondělí 27. února 2012 považujeme za samozřejmé, že namísto výuky se členové akademické obce naší fakulty (akademičtí pracovníci i studenti) zúčastní jednání mimořádné akademické obce, svolané na 14,00 hodin do auly Arnošta z Pardubic.

b) Veřejná přednáška, organizovaná v rámci naší univerzity v úterý 28. února 2012 od 11,00 hodin v kongresovém sále rektorátu, je součástí výuky na naší fakultě. Ponechávám na rozhodnutí jednotlivých vyučujících, zda v tuto dobu budou realizovat běžnou výuku v učebnách dle rozvrhu, nebo zda se spolu se studenty zúčastní výše uvedené přednášky.  

c) Účast na protestním průvodu v Praze dne 29. února 2012 je alternativní formou výuky na naší fakultě. Ponechávám na rozhodnutí jednotlivých členů akademické obce, zda se zúčastní protestního průvodu či zvolí jinou formu výuky. Pokud se protestního průvodu účastní akademický pracovník, který má dle rozvrhu ve středu 29. února 2012 plánovánu výuku, pak je povinen tuto skutečnost včas oznámit studentům a zároveň si zadá na 29. 2. služební cestu do Prahy. Studenti se pak sami rozhodnou,. zda se spolu se svým vyučujícím zúčastní v rámci alternativní formy výuky protestního průvodu, nebo zda tento čas využijí k jiné formě plnění studijních povinností.

v Pardubicích 23.února 2012

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc.
děkan FF