Slavnostní imatrikulace I. ročníků FF 25. října

2. 10. 2018

25. října 2018 v Aule Univerzity Pardubice ve 14.00 hod.

Sraz studentů (ve společenském oblečení) je v Aule - A1 Univerzity Pardubice v 13.30 hod.

Účast studentů I. ročníků je povinná. Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní.

Výuka je zrušena od 12.00 hod.

 

V Pardubicích 2. 10. 2018

                                                                                              prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                               děkan