Slavnostní imatrikulace I. ročníků

14. 10. 2019

UNIVERZITA PARDUBICE

Fakulta filozofická

POKYN č. 12/2019

Věc:

Imatrikulace studentů I. ročníků v akademickém roce 2019/2020

Působnost pro:

studenty I. ročníků bakalářského studia

Účinnost:    

dnem vydání

Vypracovala:   

Naděžda Tichá - vedoucí studijního oddělení

Schválil:         

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. - děkan

Slavnostní imatrikulace I. ročníků

24. října 2019 v Aule Univerzity Pardubice v 9.30 hod.

Sraz studentů (ve společenském oblečení) je v Aule - A1 Univerzity Pardubice v 9.00 hod.

Účast studentů I. ročníků je povinná. Studenti, kteří jsou do prvního ročníku zapsáni opakovaně, se imatrikulace neúčastní.

Výuka v tento den odpadá.

 

V Pardubicích 1. 10. 2019

 

                                                                                              prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

                                                                                                               děkan