SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE FF 12. 3. 2018

2. 03. 2018

Pozvánka na shromáždění akademické obce

 

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF,

které se bude konat

v pondělí 12. března 2018 od 12:00 hod. v budově EB, učebna 01019

 

 

Program:

  1. Aktuální situace na Fakultě filozofické UPa

 

 

Všichni studenti a zaměstnanci Fakulty filozofické Univerzity Pardubice jsou srdečně zváni.

Na tuto akci bude vyhlášeno děkanské volno.