SHROMÁŽDĚNÍ AKADEMICKÉ OBCE FF 12. 3. 2018

Pozvánka na shromáždění akademické obce

 

Akademický senát Fakulty filozofické Univerzity Pardubice svolává shromáždění členů akademické obce FF,

které se bude konat

v pondělí 12. března 2018 od 12:00 hod. v budově EB, učebna 01019

 

 

Program:

  1. Aktuální situace na Fakultě filozofické UPa

 

 

Všichni studenti a zaměstnanci Fakulty filozofické Univerzity Pardubice jsou srdečně zváni.

Na tuto akci bude vyhlášeno děkanské volno.