Prváci složili imatrikulační slib

20. 10. 2022

Dnešním dnem byli studenti prvních ročníků oficiálně uvedeni do světa vysokoškoláků a zahájili své působení na naší fakultě. K tradicím Univerzity Pardubice patří, že na počátku svých studií skládají studentky a studenti imatrikulační slib. Pro většinu z nich to byla první možnost vidět členy vedení fakulty a kateder v talárech a s akademickými insigniemi.

"V dnešní době zaměřené na komerci, rychlý efekt a ekonomický přínos jste se možná setkali s pochybnostmi, k čemu je takové studium vlastně dobré. Humanitní a společenskovědní obory jsou důležité pro lepší porozumění nám samým, naší kultuře a společnosti. Předpokladem smysluplné diskuse je schopnost naslouchat, aby se z řady paralelních monologů mohl zrodit skutečný dialog,“ uvedla proděkanka Šárka Bubíková.

Přejeme vám, ať je pro vás čas strávený na Fakultě filozofické časem příjemným a necháte tu svůj otisk.