Provoz na Fakultě filozofické od 2. března 2021

2. 3. 2021

S ohledem na Usnesení vlády ČR č. 216 ze dne 26. února 2021 a na opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 26. února 2021 vydává děkan fakulty toto opatření o provozu.

Studenti

 • Studenti mají v období od 1. do 21. března vstup na fakultu zakázán a v tom smyslu se upravuje odst. 5 Opatření děkana č. 1/2021.
 • V uvedeném období se nesmí konat v kontaktní podobě zkoušky, ani konzultace.
 • Výuka bude po celou dobu letního semestru probíhat distančně a on-line (nestanoví-li v budoucnu děkan jinak).
 • Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty, a vztahují se na ni odst. 2–4 Opatření děkana č. 1/2021

Zaměstnanci

 • Zaměstnancům se v období od 1. do 21. března 2021 doporučuje maximálně využívat práci z domova, pokud ji mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.
 • Doporučuje se v rámci pracovní činnosti minimalizovat osobní kontakty, včetně pracovních cest.
   
 • Technickohospodářští pracovníci také využívají převážně práci z domova, na fakultě budou pracovat jen jeden den v týdnu a na systému služeb se domluví s tajemnicí fakulty.
   
 • Zaměstnanci musejí mít při vstupu na fakultu nasazený respirátor schválený Ministerstvem zdravotnictví a při pobytu na pracovišti musejí zůstávat v místnostech sami. Teprve pak si mohou respirátor sejmout. Respirátory pořídí fakulta a bude je hned na počátku března distribuovat na jednotlivá pracoviště.

Pardubice, 2. března 2021
děkan FF UPa