Provoz na Fakultě filozofické od 12. dubna 2021

12. 4. 2021

Nouzový stav sice 11. dubna skončil, ale vzhledem k trvajícím vládním opatřením v boji proti pandemii koronaviru vydává děkan FF toto opatření.

Výuka

Výuka bude nadále probíhat distančně a on-line (nestanoví-li v budoucnu děkan jinak – v souladu s případným výrazným zlepšením epidemické situace a uvolněním vládních opatření).

Výuka v distanční formě je povinná jak pro akademické pracovníky, tak pro studenty, a vztahují se na ni odst. 2–4 Opatření děkana č. 1/2021.

Zaměstnanci

Zaměstnancům se nadále doporučuje maximálně využívat práci z domova, pokud ji mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Na pracoviště může zaměstnanec vstoupit pouze v těchto případech:

  • pravidelně jednou týdně se nechá testovat na přítomnost covid-19 v místě výkonu práce (s negativním výsledkem)
  • je proti covid-19 očkován
  • prodělal onemocnění covid-19, je po ukončené izolaci a od prvního negativního testu neuplynulo více než 90 dní

Studenti

Studenti mohou až do odvolání vstoupit na fakultu za podobných podmínek jako zaměstnanci.

Mohou tak učinit pouze tehdy, když se prokáží:

  • max. tři dny starým negativním testem na přítomnost onemocnění covid-19. Tento test je možné absolvovat také v Aule UPa a je na něj možné se přihlásit prostřednictvím rezervačního systému)
  • certifikátem, že jsou očkováni proti covid-19
  • lékařským osvědčením, že prodělali onemocnění covid-19, jsou po ukončené izolaci a od prvního negativního testu neuplynulo více než 90 dní.

Zaměstnanci a studenti musejí mít při vstupu na fakultu nasazený respirátor schválený Ministerstvem zdravotnictví a při pobytu na pracovišti musejí dodržovat základní hygienická opatření zamezující šíření covid-19 (pravidlo čtyř R: respirátor, rozestupy, ruce, rozum).

Za předpokladu dodržení těchto opatření může docházet k individuálnímu kontaktnímu zkoušení a konzultacím.


Tímto se zrušuje celé Opatření č. 4/2021.
Pardubice, 12. dubna 2021

děkan FF UPa