Promoce, sponze FF UPCE dne 24. 6. 2022

2. 6. 2022

Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů:

 • Filosofie (Bc.)
 • Historicko-literární studia (Bc.)
 • Humanitní studia (Bc.)   
 • Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.)
 • Německý jazyk pro odbornou praxi – Anglický jazyk (Bc.)
 • Německý jazyk pro odbornou praxi – Filosofie (Bc.)
 • Slavistická studia zemí EU+Historie (Bc.)
 • Spisová a archivní služba (Bc.)

se koná 24. června 2022 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.00 hodin v předsálí Auly - A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.


Slavnostní bakalářská sponze absolventů studijních oborů:

 • Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.)
 • Anglický jazyk pro vzdělávání (Bc.)
 • Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.)
 • Sociální a kulturní antropologie (Bc.)

se koná 24. června 2022 v 11.30 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 10.30 hodin v předsálí Auly - A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.


Slavnostní magisterská promoce absolventů studijních oborů:

 • Anglická filologie (Mgr.)
 • Filozofie (Mgr.)
 • Kulturní dějiny (Mgr.)
 • Religionistika (Mgr.)
 • Sociální antropologie (Mgr.)
 • Resocializační pedagogika (Mgr.)
 • Učitelství AJ (Mgr.)

se koná 24. června 2022 ve 14.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je ve 13.00 hodin v předsálí Auly - A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.


Slavnostní obřad nebude umožněn opozdilcům a nevhodně oblečeným či podnapilým absolventům / hostům. Rodiče a hosté budou mít přístup do budovy Auly 15 min. před zahájením obřadu a po zahájení musí setrvat na svých místech (je třeba zvážit případnou přítomnost dětí do 6 let).

Absolventi, kteří se z různých důvodů nemohou zúčastnit slavnostního obřadu, si mohou diplom vyzvednout na studijním oddělení FF.

Diplom si musí každý absolvent vyzvednout osobně (popřípadě zplnomocnit jinou osobu).

Přímo v univerzitní aule je možné zakoupit květiny.