Promoce a sponze Fakulty filozofické UPCE 19. 11. 2021

5. 11. 2021

Aktualizace opatření při účasti na promoci a sponzi Fakulty filozofické (platnost od 5. 11. 2021)

 • Všichni absolventi se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti na onemocnění covid-19 a budou mít po celou dobu obřadu nasazený respirátor.
 • Absolventi si mohou pozvat pouze 2 hosty na akademický obřad promoce/sponze. 
 • Všichni hosté se musí prokázat dokladem o bezinfekčnosti na onemocnění covid-19 a budou mít po celou dobu obřadu nasazený respirátor.
 • Obřady bude možné sledovat také on-line, prostřednictvím živého vysílání z auly. 

Pro všechny účastníky obřadu platí celostátně vyhlášená protiepidemická opatření.

U promocí a sponzí je třeba dodržovat následující pravidla:

 • koná-li se akce ve vnitřních prostorách univerzity, je možná účast pouze v případě užití ochranného prostředku dýchacích cest;
 • účastní-li se akce v jednu dobu více než dvacet osob, je třeba zajistit splnění podmínek dle mimořádného opatření MZ ČR, tj. zajistit kontrolu bezinfekčnosti účastníků (systém O-N-T)

Podmínky prokázání bezinfekčnosti jsou ve všech případech stanoveny takto:

 • osoba absolvovala nejdéle před 72 h RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba absolvovala nejdéle před 24 h rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo
 • osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Slavnostní bakalářská sponze pro absolventy ze srpna a září 2021

 • Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.)
 • Anglický jazyk - specializace v pedagogice (Bc.)
 • Filosofie (Bc.)
 • Historicko-literární studia (Bc.)
 • Humanitní studia (Bc.)   
 • Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.)
 • Kulturní dějiny (Bc.)
 • Ochrana hmotných památek+Historie (Bc.)
 • Slavistická studia zemí EU+Historie (Bc.)
 • Sociální antropologie (Bc.)
 • Spisová a archivní služba (Bc.)

se koná dne 19. listopadu 2021 v 10.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice

Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.30 hodin v předsálí Auly A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.


Slavnostní magisterská promoce pro absolventy z května, srpna a září 2021

 • Anglická filologie (Mgr.)
 • Filosofie (Mgr.)
 • Kulturní dějiny (Mgr.)
 • Religionistika (Mgr.)
 • Sociální antropologie (Mgr.)
 • Resocializační pedagogika (Mgr.)
 • Učitelství AJ (Mgr.)

se koná dne 19. listopadu 2021 ve 13.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice.

Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 11.30 hodin v předsálí Auly A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.