Promoce, sponze dne 25. 11. 2022

24. 10. 2022

Slavnostní bakalářská sponze absolventů se koná 25. listopadu 2022 v 9.00 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Bakalářská sponze se týká těchto studijních oborů:

 • Anglický jazyk pro odbornou praxi (Bc.)
 • Anglický jazyk pro odbornou praxi + Slavistická studia zemí EU (Bc.)
 • Anglický jazyk – specializace v pedagogice (Bc.)
 • Anglický jazyk pro vzdělávání (Bc.)
 • Filosofie (Bc.)
 • Filosofie – Anglický jazyk (Bc.)
 • Historicko-literární studia (Bc.)
 • Humanitní studia (Bc.)
 • Kulturní dějiny (Bc.)
 • Německý jazyk pro odbornou praxi (Bc.)
 • Religionistika (Bc.)
 • Ochrana hmotných památek + Historie (Bc.)
 • Sociální a kulturní antropologie (Bc.)
 • Spisová a archivní služba (Bc.)

Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 8.00 hodin v předsálí Auly – A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.


Slavnostní magisterská promoce absolventů se koná 25. listopadu 2022 v 11.30 hodin v Aule Univerzity Pardubice. Magisterská promoce se týká těchto studijních oborů:

 • Anglická filologie (Mgr.)
 • Filosofie (Mgr.)
 • Kulturní dějiny (Mgr.)
 • Sociální antropologie (Mgr.)
 • Resocializační pedagogika (Mgr.)
 • Učitelství anglického jazyka (Mgr.)

Sraz absolventů (ve společenském oblečení) je v 10.30 hodin v předsálí Auly – A1, kde proběhne prezence a instruktáž, která je povinná.