Projekt GAČR: Poníženi před soudem. Rozvody a manželské konflikty v českých zemích (1783-1918)

5. 9. 2022

Malá vědecká skupina složená z doktorandek historických věd a PVH pod vedením Mgr. Zuzany Pavelkové Čevelové, Ph.D. vznikla během léta 2022.Zabýváme se prameny k dějinám manželství a zejména rozvodů v Čechách a na Moravě během 19. století až do 1. světové války. Každodenní život v rodinách na venkově i ve městech se promítal do různých textů, které sbíráme, čteme a interpretujeme. Jde o soudní spisy, ale i dobovou literaturu nebo korespondenci. Nasloucháme hlasu manželů (manželek), sousedů, kněží i úředníků.  Výsledkem bude, jak doufáme, plastický obraz manželského soužití v rodinách, konfliktů generací i mediační role farářů vtělený do průběžně publikovaných textů a závěrečné publikace s hojnými ukázkami z historických pramenů. Téma je propojeno se zahraničním výzkumem vedeným na Univerzitě ve Vídni, a tudíž pracuje s oběma dobovými jazyky – češtinou i němčinou.

Vědecký tým tvoří (zleva): Mgr. Kateřina Doležalová, Mgr. Denisa Vídeňská, Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D., Mgr. Elizabeth Ryšavá Alvarezová, Mgr. Marie Kalendová.

Projekt je financován z Grantové agentury ČR na období 2022-2024 a volně navazuje na předchozí výzkum Zuzany Pavelkové Čevelové, který byl publikován v knize Každodennost manželství 19. století v Čechách pohledem soudních akt a příruček pro katolické kněze z roku 2015.

Mgr. Zuzana Pavelková Čevelová, Ph.D.
Ústav historických věd FF UPa