Proběhl šestý ročník studentské konference Think!+

24. 9. 2020

Dne 17. 9. 2020 se v Pardubicích v malebných prostorách historické budovy na náměstí Čs. legií konala již tradiční studentská konference Think!+. Jsme rádi, že se konference mohla i v mimořádné a složité době konat „živě“, ačkoli za zpřísněných hygienických opatření, což jsme společně zvládli a troufám si tvrdit, že roušky nezabránily tomu, abychom si konferenci společně užili a věřím, že si z akce všichni zúčastnění odnesli samé pozitivní dojmy.

Atmosféra byla přátelská a příjemná, příspěvky byly obohacující a nechyběly ani hojné debaty a diskuse. Příspěvky byly orientovány převážně na filosofickou a fenomenologickou problematiku, např. téma empatie nám bylo představeno z fenomenologického hlediska. Nechyběl však ani příspěvek orientovaný na politologickou problematiku, který se týkal Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v ČR, či příspěvek, jenž řešil religionistické téma, jímž bylo Schopenhauer a Buddha: „obdivuhodná shoda“?

Máme radost z toho, že byla na konferenci probírána pestrá a rozmanitá témata. Touto cestou bychom chtěli poděkovat katedře filosofie a religionistiky za podporu v průběhu organizování konference a všem účastníkům za účast a jejich příspěvky.

Těšíme se na setkání v lepších časech příští rok!

 

Za organizátory konference

Mgr. Michaela Veselá